Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedosto

Tiedosto tarkoittaa jotakin, joka tallennetaan levylle ja jolle tallennuksen yhteydessä annetaan nimi. Tiedosto voi sisältää esimerkiksi yhden kuvan, laskentataulukon, tekstidokumentin tai ohjelman. Toisin sanoen kaikkia ohjelmia ja asiakirjoja kutsutaan tiedostoiksi, kun ne ovat tallennettu kiintolevylle tai muulle tallennusvälineelle.

 

Hakemisto (kansio)

Hakemistolla, tiedostokansiolla (directory) järjestetään tiedostot samaan paikkaan. Se on teknisesti lista tiedostoista.

 

Hakemisto(kansio)rakenne:

Hakemistoa siis käytetään tiedostojen tallentamiseen. Hakemistossa voi olla myös alihakemistoja, alihakemistoissa voi edelleen olla alihakemistoja jne. Niistä voidaan toisin sanoen muodostaa kokonainen rakenne.

 

Tätä rakennetta voidaan verrata esim. puuhun. 

C = puun runko , josta haarautuu oksat (=hakemistot) asiakirjat, asunnot, atk-passi ....

Jokaiseen hakemistoon voidaan edelleen luoda alihakemistoja. Hakemistoon atk-passi voidaan luoda esim. alihakemistot tekstinkäsittely, tietoverkot ja työväline. Niitä tiedostoja, jotka lopuksi sijoitetaan alihakemistoihin, voidaan verrata kirjoihin ja kirjojen lukuihin.

Tiedostot, hakemistot (kansiot) ja (puu)rakenteet löytyvät kaikkien henkilökohtaisten tietokoneiden kiintolevyiltä käyttöjärjestelmästä riippumatta. Se, miltä kokonaisuus näyttää, ts. miten se havainnollistetaan, vaihtelee sen sijaan käyttöjärjestelmän mukaan. Hakemistopuu alkoi Windows -käyttöjärjestelmissä WIN 95:stä WIN XP aina työpöydältä. 

 

Juurihakemisto eli juurikansio eli juuri on tietyn levyosion (esimerkiksi C:, D:, jne.) ylimmäinen hakemisto, jonka alaisuudessa kaikki muut hakemistot sijaitsevat ikään kuin ali hakemistoina.

 
Juurihakemiston vakiintunut tunnus on kenoviiva (\). Esimerkiksi osion C: juurihakemistoa merkitään C:\.
Päähakemisto on hakemisto, joka sisältää alihakemistoja. Se on siis hakemistojen hierarkiassa alihakemistojen yläpuolella.