Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstikehykset

Tekstikehys on "tekstisäiliöksi" tarkoitettu piirrosobjekti, joka voi sijaita missä kohtaa tahansa asiakirjan sivulla, jopa varsinaisen tekstin päällä tai välissä. Tekstikehyksen avulla tekstiä voidaan lisätä kohtiin, joihin sitä ei normaaleilla keinoilla voida kirjoittaa tai halutaan jostakin syystä korostaa ko. kohtaa. Tekstikehystä voidaan kätytää nimenomaan tekstin asemointiin, kun sen ääriviivat vielä määritellään näkymättömiksi.

Kun annat Lisää>Muodot>Tekstikehys (Insert>Shapes) --komennon tai Lisää>Tekstikehys hiiren osoitin muuttuu "tähtäysristikoksi", joka painettaessa hiiren painike alas määrää kehyksen aloittavan kulman sijainnin. Pitämällä painiketta alhaalla ja siirtämällä hiirtä voit määrätä tekstikehyksen koon ja muodon. Kokoa ja muotoa voit säädellä jälkeenpäin vetämällä kehyksen valkoisista pienistä neliöistä, koonmuutoskahvoista. Kehystä voi siirtää tarttumalla itse kehykseen.

Icon

Helpoimmin tekstikehys luodaan vain napsauttamalla asiakirjaa Lisää>Muodot>Tekstikehys -komennon jälkeen, jolloin syntyy automaattisesti neliömäinen tekstikehys. Sijaintia, kokoa ja muotoa voi säädellä jälkeenpäin.


Tekstikehys ja kuvatyökalurivin muodot (Shapes) ovat läheistä sukua keskenään, sillä myös automaattisiin muotoihin (viivaa ja vapaita muotoja lukuun ottamatta) voidaan lisätä tekstiä. Automaattiseen muotoon tekstin lisääminen tapahtuu napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta Lisää tekstiä (Add Text). Tekstikehys puolestaan on luonnin jälkeen automaattisesti tekstitilassa, eli sen sisällä vilkkuu tekstikohdistin odottaen kirjoitusta. Tekstikehyksen sisältämää tekstiä voidaan muotoilla kuten mitä tahansa muutakin tekstiä.

Tekstitilan lisäksi tekstikehyksellä on piirrosobjektien tapaan myös graafinen tila, jossa käsitellään itse objektia (kopiointi, ryhmittely muiden piirrosobjektien kanssa, muotoilu). Graafiseen tilaan päästään napsauttamalla tekstikehyksen reunukseen ja takaisin tekstitilaan napsauttamalla reunuksen sisäpuolelle.


Uusi tekstikehys aktivoituna (leveä, valkoisia koonmuutoskahvoja sisältävä reunus) tekstitilassa (vasemmalla, huomaa viivoitettu reunus ja tekstikohdistin) ja graafisessa tilassa (leveä pisteistä koostuva reunus).
Usein tekstikehyksiä käytetään kaavioita luotaessa, ja niinpä tekstikehyksellä on oletuksena valkoinen pohja väri ja musta reunaviiva. Pohjan väri, samoin kuin viiva, voidaan muuttaa tai poistaa kokonaan Muotoile tekstikehystä (Format Text Box) -toiminnon avulla, joka voidaan käynnistää kolmella eri tavalla:

  • antamalla komento Tekstikehystyökalut > Muotoile > Tekstikehys (Text Box Tools > Text Box Styles) tekstikehyksen ollessa aktivoitu
  • napsauttamalla tekstikehyksen reunusta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla vastaava komento avautuvasta pikavalikosta, tai
  • (helpoimmin) napsauttamalla kaksi kertaa tekstikehyksen reunusta.

Muotoile tekstikehystä -toiminto sisältää kuusi välilehteä, joista tärkeimmät – Värit ja viivat (Colors and Lines) > Rivitä ( Wrapping).

Vasemmalla Värit ja viivat (Colors and Lines)välilehti tekstikehyksen ominaisuuksista voi muokata laatikon täyttöä (fill) ja kuinka vahvana valittu väri näkyy (transparency), minkälainen laatikon ääriviiva on, minkä värinen ja kuinka paksu.
Jos sekä tekstikehyksen täytössä että viivan värissä on määritelty Ei väriä (No color) voi tekstilaatikkoa käyttäää tekstin asemointiin, ilman että itse tekstilaatikkoa näkyy laisinkaan.

Rivitä-välilehdellä (Layout) voidaan määritellä tekstikehyksen ja varsinaisen tekstin suhtautuminen toisiinsa. Valinnat osoittavat varsinaisen tekstin kiertävän tekstikehystä neliömäisesti siten, että kehyksen ja sen ympärillä olevan tekstin väliin jää vähintään kolme milliä tyhjää tilaa, mutta yläpuolelle ei välttämättä ollenkaan. Jos tekstikehys voi olla tekstin kanssa samassa tasossa, aktivoituu alaosaan mahdollisuudet määrittää, kuinka paljon tyhjää tilaa tekstilaatikon ympärillä on ennen tekstiä.

Tekstilaatikon sisämarginaaleja ja tekstin asemointia laatikon sisällä voi määritää Text Box --välilehdellä.


Tekstikehys poistetaan kuten muutkin piirrosobjektit, kunhan se on aktivoitu graafiseen tilaan eikä tekstitilaan. Tarvittaessa graafiseen tilaan päästään napsauttamalla kehyksen reunusta, ja sitten vain painetaan Delete. Vasta luotu tekstikehys saadaan toki katoamaan myös Ctrl+z komennolla.