Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun sisältö

Dokumentin käyttäytymiseen vaikuttaa

Jotta dokumentti käyttäytyisi oikein tulee dokumenttiin määritellä kohdat, jonka jälkeen dokumenti käyttäytyy jonkin takia eri tavalla:

 • sivunumerointi vaihtuu (muoto, tai numerointi) tai sitä ei ole jollakin sivulla laisinkaan
 • marginaalit tai sivun suunta vaihtuu
 • ylä- tai alatunniste on erilainen kuin edellisessä sivussa
 • (haluat otsikon alkavan seuraavalta sivulta)

Osien vaihtamisvaihtoehdot  

 

Icon

Sivun vaihtoa kannattaa käyttää mieluummin kuin pakottaa seuraava otsikko rivinvaihdoilla seuraavalle sivulle.

Sivun vaihdon voi tehdä myös näppäinyhdistelmällä CTR+P

 

 

Dokumentin eri osia voi määritellä:

 • Sivunvaihdolla määritellään vain uusi sivu, mutta ei osanvaihtoa:
  • Sivu (Page), jonka jälkeen teksti alkaa seuraavalta sivulta. 
  • Palsta, jonka aikana teksti on palstoitettu
 • Osanvaihdolla
  • Seuraava sivu (Next page), joka tekee osanvaihdon ja jonka jälkeen teksti alkaa uudelta sivulta.
  • Jatkuva (Continous), joka tekee osanvaihdon keskelle sivua
  • Parillinen sivu, joka tekee osanvaihdon ja aloittaa tekstin seuraavalta parilliselta sivulta.
  • Pariton sivu, joka tekee osanvaihdon ja aloittaa tekstin seuraavalta parittomalta sivulta.Edellä mainitut vaihdot löytyvät Sivun asettelu > Vaihdot (kts. viereinen kuva)
   Lisää-välilehdeltä löytyy myös Kansilehti, Tyhmä sivu ja Sivunvaihto. Mikään näistä ei siis tee osan vaihtoa.

Esimerkki dokumentin osien vaihdoista

Alla olevassa esimerkissä on merkattu punaisella viivalla 

A) Yleensä otsikko-sivulla ei ole ylä- eikä alatunnistetta eikä sivunumerointia ole näkäyvissä. Siksi tulee tehdä osan vaihto (Seuraava sivu kts. edellä) kohtaan A.
B) Yleensä Johdanto-sivu(t) ovat numeroitu kirjaimella ja halutaan Sisältö-kappaleen alkavan seuraavan sivun ylälaidasta. Jos sivunumerointi on erilainen kuin jatkossa tulee B-kohtaan tehdä osan vaihto (Seuraava sivu kts. edellä).
C, H) JOS halutaan marginaalien tai sivunumerointien vaihtuvan tässä kohtaa, pitää tehdä osan vaihto, muutoin riittää myös Sivun vaihto
D) Koska seuraava sivu on vaaka-suuntainen, tulee sen eteen tehdä osan vaihto.
E) Koska seuraava sivu on taas pysty-suuntainen, tulee sen eteen tehdä osan vaihto.
F, G) Seuraava sivu-komennolla otsikko siirtyy seuraavalle sivulle, vaikka tilaa edellisellä sivulla olisi vielä tekstille.
I) Palstoituksen takia sivuun määritellään palstoitus määrätylle alalle. Sen jälkeen teksti jatkuu normaalisti.