Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aloitus -valikon fonttiluettelo. Oikeassa yläkulmassa luettelon avauspainike. Kaksinkertaisen viivan yläpuolella on viimeksi käytettyjen fonttien luettelo, alapuolella kaikki Windowsin fontit aakkosjärjestyksessä.
 
TT- tunnus fontin nimen edellä viittaa True Type fonttityyppiin. True Type on kehittynein tekniikoista, joilla tietokone näyttää fontin ja sen muotoillut muunnokset.
 
 

Esimerkkejä erilaisista fonteista:

 

Tekstinkäsittely mahdollistaa erilaisten kirjasinkokojen ja -tyyppien eli fonttien käyttämisen. Oletusfonttina useissa tekstinkäsittelyohjelmissa on helposti luettava Times New Roman, joka on yksi lukuisista suhteutetuista fonteista. Suhteutetun fontin kirjainten leveydet sovitetaan toisiinsa niiden tilantarpeen mukaan, jolloin saadaan ulkoasultaan tiivistä ja helposti luettavaa tekstiä.

Fonttivalikoima koostuu käyttöjärjestelmään kuuluvista ja siihen kenties lisätyistä fonteista (Käynnistä/Asetukset/ Ohjauspaneeli/Fontit | Start/Settings/ Control Panel/Fonts). Fonttien käyttö sisältyy yleensä tyylien käyttöön, mutta jos haluat vaihtaa valitun tekstialueen fonttia tai fonttikokoa erikseen, se onnistuu helpoimmin joko aloitus--valikon fonttiluettelon ja sen viereisen Fonttikoko | Font Size yhdistelmäruudun avulla.

Fontin kokoa mitataan kirjapainoteknisillä pisteillä (point, pt). Piste tarkoittaa 1/72 tuumaa, eli noin 0,35 milliä. Yleisimmät tekstissä käytetyt kirjasinkoot ovat 12 ja 10 pistettä, tämä teksti esimerkiksi on kooltaan 12 pistettä. Fonttikoon vaihteluväli on 1-1638 pistettä.

Muotoile/Fontti…toiminto. Huomaa, että tätä kautta voit tehdä mm. ylä- ja alaindeksit, erikoisemmat alleviivaukset sekä merkkivälien muokkaukset.

Perusteelliseen fontin muotoiluun löytyy väline Muotoilevalikon alusta (Fontti… | Font…, kuva vieressä). Fontin tyypin, tyylin ja koon lisäksi sillä voidaan vaikuttaa fontin väriin, alleviivaukseen, tehosteisiin, merkkien ja merkkivälien leveyteen ja mahdollisiin animaatioihin.

Käytä fontteja harkiten! Jotta luettavuus ei kärsisi, voidaan nyrkkisääntönä pitää korkeintaan kahden eri fonttityypin käyttöä samassa asiakirjassa (usein otsikot ja ns. leipä teksti ovat eri fonttia). Myöskään fontin koolla ei kannata kikkailla, jos haluaa saada itse asian menemään perille.

 

Icon

Näppäinkomennot fontin ja fontin koon vaihtoon: Ctrl+F ja Ctrl+P. (Huomaa, että Etsi-komento on Ctrl+f ja tulostuskomento Ctrl+p.) Näillä komennoilla aktivoidaan luetteloruutu, jolloin siihen voi kirjoittaa tai selata vaihtoehtoja nuolinäppäimillä.

 

 

Icon

Oletusfontti: fontti jota käytetään ellei käyttäjä vaihda sitä joksikin muuksi paikkapaikoin tai kokonaan.