Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaavion lisääminen

Valitse työkaluriviltä Lisää > Kaavio ja haluamasi kaavio. Kuittaa ok-painikkeella

 

Kaavion jatkokäsittely on aivan vastaavanlaisesti kuin PowerPoint 2013 -ohjelmassa.

>> Kts. Kaavion lisääminen tiedostoon (Microsoft)