Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valittua kappaletta tai valittuja kappaleita (tai tekstikohdistimen sisältävää kappaletta) voit muotoilla joko muotoilutyökalurivin painikkeilla (lihavointi, kursivointi, alleviivaus, reunojen tasaukset, keskitys, numerointi, luettelomerkit, sisennyksen lisäys ja vähennys, sekä fontin korostus ja fontin väri) tai toiminnolla Aloitus/Kappale… | Home/Paragraph… (kuva vieressä).

Aloitus/Kappale…- toiminnon mukautettua sisennystä (1. rivi tai riippuva) tarvitaan lä hinnä luettelomerkkien ja numeroinnin yhteydessä. Kappaleiden välin lisäksi voidaan määritellä riviväli puolen rivin tarkkuudella aina 132 riviin saakka.

Huomaa Tekstin käsittely välilehti, josta löytyy mm. leski- ja orporivien esto.

  • Leskirivi on kappaleen viimeinen rivi, joka jää yksinään seuraavan sivun yläreunaan.
  • Orporivi taas on kappaleen ensimmäinen rivi, joka jää sivun alareunaan kappaleen jatkuessa seuraavalla sivulla. Tällaiset rivit haittaavat luettavuutta, minkä vuoksi ne yleensä ohjelmallisesti estetään.

>> Rivivälien muuttaminen , Microsoft

>> Rivi- ja kappalevälien muokkaaminen, Microsoft

>> Rivin, kappaleen tai kappaleryhmän sisentäminen, Microsoft video)

 

Toimintoikkuna kappaleen muotoiluun.