Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstin kirjainkokoa muutetaan valitsemalla ensin tekstialue ja painamalla sen jälkeen Aloitus | Start-_valikon Aa-merkkiä. Avautuvasta ikkunasta valitaan haluttu kirjankoon muutos.

Näppäinyhdistelmä Vaihto+F3 muuttaa valitun tekstin kirjainkokoa seuraavasti: kaikki kirjaimet pieniä, sanojen alkukirjaimet isoja, kaikki kirjaimet isoja.

Fonttivalikon oikealla puolella olevasta alasvetovalikosta voit myös muuttaa fontin pistekoon haluamaksesi. Huomio, että dokumentin tyylivalikoiman käyttöönotto saattaa muuttaa tekstin ulkoasua huomattavasti.

A nuoli yläs ja vastaavasti nuoli alas - painikkeilla voit askelittain suurentaa/vähentää fontin pistekokoa.

Muuta kirjainkoko -ikkunassa pääset vaihtamaan kirjoitetun tekstin kirjainkokoa.