Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun sisältö

Sarkainpysähdysten lisäksi vaakaviivain sisältää myös erikoisia merkkejä, joita voit käyttää hallitsemaan tekstin kulkua asiakirjan vasemmalla tai oikealla sivuilla. Merkkien avulla voit sisentää tekstiä haluamallasi tavalla. Kun sisennät tekstiä, voit käyttää yhtä sisennysmerkkiä vaakaviivaimella. Sisennyksiä pääset muuttamaan joko muotoilutyökalurivin työkaluilla tai Aloitus > Kappale (Home > Paragraph) -komennolla.

Sisennysten avulla voit vaihdella tekstikappaleiden ja marginaalien välistä suhdetta. Voit sisentää kappaleen vasemmasta, oikeasta tai molemmista reunoista. Lisäksi voit sisentää kappaleen ensimmäisen rivin alkamaan eri kohdasta kuin kappaleen muut rivit. 

Viivaimen käyttö

  

Viivaimen kautta voit tarkastella asettamiasi sisennysasetuksia, sillä viivaimella ovat vasenta ja oikeaa sisennystä, ensimmäisen rivin sisennystä ja riippuvaa sisennystä osoittavat sisennysmerkit, katso yllä oleva mallikuva.

  
Viivaimen sisennysmerkit. Riippuva sisennys ja vasen sisennys siirtyvät tavallisimman riippuvan sisennyksen (Ctrl+t+t) ajaksi kuvan osoittamaan kohtaan (4,6 cm normaalilla 2,3 cm:n sarkainasetuksella). 
Vasemman reunan sisennyksiä voit tehdä monella eri tavalla. Ehkä helpoin tapa on käyttää Muotoilu-työkalurivin Pienennä sisennystä ja Suurenna sisennystä -painikkeita. Toisaalta sisennyksen voi tehdä myös viivaimen "tiimalasielementin" avulla tai myös Muotoile-valikon Kappale-toiminnon (Home/Paragraph) kautta.


Esimerkki vasemman sisennyksen käytöstä. Huomaa tiimalasielementti. 

Yllä olevassa kuvassa vasen sisennys näkyy vaakaviivaimella noin 2 cm kohdalla. Huomaa, että koko tiimalasielementti on liikkunut haluttuun sisennys kohtaan. (Marginaalin osuus näkyy viivaimella harmaana alueena viivaimen reunoilla. Marginaalin ja varsinaisen kirjoitusalueen reuna on aina 0 cm (tai tuuman tai vastaavan yksikön) kohdalla).

Viivaimen saat näkyviin Näytä > Viivain (Show > Grid)

Ensimmäisen rivin sisennys

Ensimmäisen rivin sisennys sisentää kappaleesta vain ensimmäisen rivin.


Esimerkki ensimmäisen rivin sisennyksen käytöstä. Huomaa tiimalasielementti.


Yllä olevassa kuvassa ensimmäisen rivin sisennys näkyy vaakaviivaimella noin 2,5 cm kohdalla. Huomaa, että ainoastaan tiimalasielementin yläosa on liikkunut haluttuun sisennys kohtaan. Tiimanlasin alaosa määrittää missä kohdin kappaleen muut rivit sijaitsevat. 

Oikea sisennys

Oikea sisennys sisentää tekstin nimensä mukaisesti oikealta.
Yllä olevassa kuvassa oikean rivin sisennys näkyy vaakaviivaimella noin 12 cm kohdalla. Huomaa, että tiimalasielementin erillinen vaakaviivaimen oikeassa reunassa oleva elementti on liikkunut haluttuun sisennys kohtaan. Viivaimen vasemmalta reunalta löytyvä, edellisissä sisennystavoissa käytetty, varsinainen "tiimalasi" on oikean sisennyksen yhteydessä paikallaan.

Riippuva sisennys

Riippuvaa sisennystä käytetään haluttaessa sivuotsikoita tekstikappaleiden vasemmalle puolelle. Ne voidaan toteuttaa viivaimen asetuksilla, mutta se on hieman hankalaa. Helppo tapa on seuraavanlainen:
Aloittaaksesi riippuvan sisennyksen anna näppäinkomento Ctrl+t+t. Siis Ctrl-näppäin pohjaan ja kaksi kertaa t-näppäimen painallus. Mikäli tarvittavat sivuotsikot ovat hyvin lyhyitä, esimerkiksi numeroita tai pykäliä, yksikin t-kirjaimen painallus riittää. Jos ne taas ovat erityisen pitkiä, tarvitset ehkä kolmekin t:tä. Mikäli viivain on näkyvissä, sen Riippuva sisennys (Hanging Indent) -sisennysmerkki näyttää mistä kohtaa sisennettävä kappale tulee alkamaan.

Kirjoita sivuotsikko ja paina sen jälkeen kerran sarkainta, jolloin kohdistin siirtyy tekstikappaleen alkuun. Kirjoitettuasi kappaleen Enterin painallus palauttaa kohdistimen vasempaan laitaan ja voit kirjoittaa uuden sivuotsikon, painaa taas sarkainta, jne.

Jos haluatkin useampia tekstikappaleita samalle sivuotsikolle, paina vain sarkainta Enterin painamisen jälkeen, niin pääset uuden riippuvasti sisennetyn kappaleen alkuun.
Riippuvan sisennysjakson lopettaminen tapahtuu painamalla yhtä monta kertaa T-kirjainta Ctrlnäppäin alhaalla (siis Ctrl+Vaihto+t) kuin on painettu t:tä sen aloittamiseksi.


Yllä olevassa kuvassa riippuva sisennys näkyy vaakaviivaimella noin 5 cm kohdalla. Huomaa, että tiimalasielementin alaosa on ainoastaan liikkunut, elementin yläosa määrittää sivuotsikon alkamiskohdan.