Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun asetukset

Ennen varsinaiseen tekstinkäsittelyyn ryhtymistä on syytä tarkistaa asiakirjan sivun asetukset (Sivun asettelu/Sivun asetukset... | Page Layout/Page Setup…, ks. kuva vieressä). Sivun asetukset vaikuttavat osaltaan tekstin muotoiluun, koska paperille tulostaminen tapahtuu niiden pohjalta.

Tärkeimmät asetukset ovat:

  • paperin koko (esim. Letter, A4). 
  • paperin suunta (pysty vai vaaka)
  • reunusten eli marginaalien leveys (vasen-, oikea-, ylä-, ala-).

 

Word 2007-2013 Sivun asettelu/Sivun asetukset - ikkunassa on kolme välilehteä. Perustavimmat määrittelyt, paperinkoko ja suunta, tehdään ensimmäisellä (Reunukset) ja toisella (Paperi) välilehdellä. Koska reunusten eli marginaalien asetukset ovat useimmin toistuvia, ne ovat ensimmäisellä välilehdellä. Kolmannella välilehdellä (Asettelu) määritellään dokumentin osat.

Sidontareunus on nitomiseen tai sitomiseen kustakin arkista varattu alue, näkyy esikatseluruudussa ruudutettuna. Esikatselu osoittaa myös, mitä tarkoitetaan peilikuvareunuksilla. 

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin kirjoittaminen on tekstinkäsittelyohjelmassa helppoa sikäli, että rivinvaihto (rivitys) tapahtuu automaattisesti. Enter-näppäimen painallus tarvitaan vasta tekstikappaleen lopuksi, toisin kuin kirjoituskoneella tai tekstieditorilla työskenneltäessä.

Jos haluat lisätä tekstiä jo olemassa olevan tekstin sisään, voit napsauttaa hiirellä tekstikohdistimen lisäyskohtaan aloittaaksesi lisäyksen. Takaisin edelliseen kirjoituskohtaan pääset kätevimmin komennolla Vaihto+F5. Samalla rivillä tosin End-näppäinkin riittää. Muista myös nuolinäppäinten sekä Home, End, Page Up ja Page Down näppäinten käyttö, sellaisinaan ja Ctrl-näppäimen kanssa!

Myös pieniä korjailuja voi tehdä kirjoittamisen aikana: Askelpalauttimella (Backspace) poistetaan merkki tekstikohdistimen vasemmalta puolelta, Deletellä (Del) oikealta. Ctrl+Z puolestaan peruuttaa tehdyn muotoilun – tai jopa 100 viimeisintä muotoilua. Varsinainen tekstin muotoilu kannattaa kuitenkin aloittaa vasta, kun raakateksti on valmis.

Icon

Jos ohjelma ei toimi toivomallasi tavalla tai jos jotakin kaipaamaasi toimintoa ei näy työkaluriveillä tai valikoissa, tutki ohjelman säätöjä kohdista Tiedosto/wordin asetukset.

Pikanäppäimet

Icon

Kun osaat jo liikkua ohjelmassa, kannatttaa opetella pikanäppäinkomentoja ja näppäimistön näppäimiä työskentelyn helpottamiseksi.

 

 

Ylä- ja alatunnisteet, sivunumerointi

Automaattinen sivunumerointi löytyy Lisää | Insert -valikosta. Samoin löytyy päiväys ja paljon muuta hyödyllistä ja työskentelyä nopeuttavaa.

Ylä- ja alatunniste: Mikäli asiakirjassa tarvitaan sivunumeroinnin lisäksi muutakin jokaisella sivulla automaattisesti toistuvaa tietoa, kuten asiakirjan tai sen tekijän nimi, kokonaissivumäärä tai yrityksen nimi tai logo, se on laitettava ylä- tai alatunnisteeseen (Lisää/Ylä- ja alatunniste | Insert/Header and Footer). Tunnisteiden oletetaan koostuvan 1-3 komponentista, joiden sijainti on vasemmalla, keskellä tai oikealla.

>> Word 2013 Sivunumerointi

>> Word 2013 Erilaiset ylä- ja alatunnisteet eri osioissa eli esim. sivunumeroinnin vaihtuminen kesken dokumentin

Icon

Huomaa, että tunnisteet sijaitsevat poikkeuksellisesti reunuksessa, siis marginaalialueella! Huomaa myös, että sivunumerointi on itse asiassa aina joko ylä- tai alatunnisteen komponentti, vaikka sillä on oma toimintonsa Lisää | Insert-valikossa.