Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

 

Tulostuksen esikatselu

Sivun asetuksissa kerrottiin, että Asettelu > Page Layout -näkymä näyttää asiakirjan suurin piirtein sellaisena kuin se tulostuu paperille. Tekstinkäsittelyohjelmissa on kuitenkin myös erityinen toiminto tulostusasun tarkasteluun, eli tulostuksen esikatselu.

Wordissa tulostuksen esikatseluun päästään Tiedosto > Tulosta (File > Print ). Käyttöliittymän oikeassa reunassa on avattu dokumentti esikatselutilassa ja voit siirtyä ala-laidassa olevilla painikkeilla sivulta toiselle tai zoomata dokumenttia.

Esikatelu-painike voi myös aktivoida pikapainikkeisiin käyttöliittymän vasemapaan yläreunaan. Jos painike ei ole näkyvissä, paina mukauta pikatyökalurivi – painiketta (pikapainikkeiden jälkeen olevaa alaspäin olevaa nuolta) ja valitse esikatselu. Tämän jälkeen esikatselu – painike tulee pikatyökaluriville näkyviin.

Näytölle avautuu sama kuin Tiedosto  > Tulosta -toiminnollakin, josta kerrotaan seuraavaksi enemmän.

Asiakirjan tulostaminen Kun tulostusasu on viimeistelty, tulostaminen tapahtuu komennolla Tiedosto > Tulosta… Avautuvasta tulostusikkunasta päästään myös säätämään tarvittaessa tulostimen asetuksia:

 • Tulosta (Print) -painikkeella käynnistyy tulostus valitulle tulostimelle
 • Kopiot (Copies) -kohdasta määritellään haluttu tulostusmäärä.
 • Tulostin (Print) -kohdassa määritellään haluttu tulostin
 • Asetukset-valinnoissa määritellään dokumentin tulostusasetukset:
  • Mitkä sivut kopioidaan:
   • Tulosta kaikki sivut
   • Tulosta valinta - tämä on käytettävissä vain jos olet ennen tulosta-käskyä tehnyt valintamäärityksen
   • Tulosta nykyinen sivu - tulostaa esikatselu-ikkunassa näkyvän sivun
   • Tulosta mukautettu alue - kursori siirtyy suoraan seuraavaan ruutuun
   • Tulostetaanko tiedoston ominaisuuksia
   • Tulosta Vain parittomat sivut
   • Tulosta Vain parilliset sivut
  • Määrättyjen sivujen valinta
  • Tulostaminen yksipuolisena tai kaksipuolisena. Huom. Kaksipuolisten tulosteiden tulostus ei toimi, jos tulostin ei pysty tekemään kaksipuolisena.
  • Lajitellaanko tulosteet vai ei. Lajittelulla voit kopioida yhdestä dokumentista kaikki sivut ennenkuin tulostus seuraavaan kopioon alkaa uudestaan.
  • Tulostetaanko dokumentti pystyyn vai vaakaan (sama kuin kohdassa Sivun asettelu (Page Layout)
  • Määritellään dokumentin koko (sama kuin kohdassa Sivun asettelu (Page Layout)
  • Määritellään dokumentien reunukset (sama kuin kohdassa Sivun asettelu (Page Layout)
  • Montako sivua tulostetaan arkille

Lopuksi on vielä linkki erikseen sivun asetuksiin

Pikatyökalurivin tulostuspainikkeella tulostetaan yksi kappale dokumenttia perusasetuksilla oletustulostimeen. Työasemalla työskennellessäsi Office-valikon käyttö on suositeltavampi, koska se avaa Tulosta - ikkunan, jossa voit tarkistaa mille tulostimelle työsi on lähdössä. Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa aloitettu tulostus kannattaa keskeyttää, esimerkiksi kun tulostin on ruuhkautunut eikä ole aikaa odottaa. Vaikka tulostus ei olisi käytännössä alkanutkaan, mutta olet antanut tulostuskomennon ja tulostin on toimintakunnossa, työsi on ns. tulostusjonossa. Tällöin Windowsin tehtäväpalkin oikeassa päädyssä ns. ilmaisinalueella näkyy tulostimen kuvake. Kaksoisnapsautus kuvakkeeseen avaa ikkunan, jossa näkyy kaikki sillä hetkellä tulostusjonossa olevat työt. Voit valita sieltä oman työsi ja poistaa sen (tämä käy kätevästi kakkospainikkeella kohteen päällä avautuvan pikavalikon kautta). 

Lisätietoa

>> Video: Word-tiedoston tulostaminen (Microsoft) 0:48 min

Icon

Mikäli työasemakoneella ei ole asennettua tulostinta, tai se ei ole toimintakunnossa ja haluat käyttää esimerkiksi viereisen työasemasalin tulostinta, uusi tulostin on asennettava Windowsin kautta komennolla Käynnistä/Asetukset/Kirjoittimet – Lisää kirjoitin | Start/Settings/Printers – Add Printer.