Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Itä-Suomen yliopisto toimii kahdella kampuksella, mikä on vauhdittanut opetustarjonnan tuomista verkkoon. Verkon käyttö opetuksessa on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, koska se vähentää matkustusta. Itä-Suomen yliopisto ylläpitää useita verkkopalveluja, kuten Moodle, Confluence Wiki ja O365, joita voi hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa. Opettajat ja opiskelijat voivat käyttää muitakin sosiaalisen median palveluja työskentelyssään. Opettajat tutustuvat moniin sosiaalisen median palveluihin, verkkotyöskentelymahdollisuuksiin ja hyviin käytäntöihin myös omien opintojensa, opiskelijoiden tai kollegojensa kautta.

Lisätietoja ja ohjeita Heimossa (vaatii kirjautumisen).

Käytä sosiaalista mediaa tarkoituksenmukaisesti

Sosiaalisen median käyttö opetuksessa tukee yhteisöllisen tiedonrakentelun, adaptiivisen asiantuntijuuden ja tutkivan oppimisen periaatteita.

Sosiaalisen median opetuskäytössä avainsana on tarkoituksenmukaisuus. Sosiaalisen median palvelut voivat tuoda lisäarvoa opetukseen erityisesti silloin, kun

 • halutaan kannustaa opiskelijaa ottamaan vastuu oppimisestaan
 • opiskelija tarvitsee verkkoympäristön, joka on hänen käytössään myös valmistumisen jälkeen
 • työskennellään yhdessä sekä tuotetaan ja jaetaan materiaalia verkossa
 • jaetaan tekstin lisäksi esimerkiksi ääntä tai kuvaa
 • oman organisaation järjestelmät eivät riitä pedagogisesti tai didaktisesti tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn
 • yhteistyökumppanit ja muut toimijat ovat oman organisaation ulkopuolelta
 • opettaja rakentaa massakursseja, joiden pyörittämiseen organisaation omat järjestelmät eivät riitä.

Lisätietoa verkossa olevista massakursseista: MOOC - Massive Open Online Courses.

Tunne haasteet ja riskit

Työskennellessäsi opiskelijoiden kanssa sosiaalisessa mediassa ota huomioon seuraavat seikat:

 • Opettajan pitää voida todentaa, kuka on tuottanut oppimistehtävät, joita hän arvioi ja joihin opiskelijoiden arvosanat perustuvat.
 • Opettajan pitää kertoa opiskelijoille ne riskit, joita opiskeluun sosiaalisen median palveluissa liittyy (tekijänoikeudet, tietosuoja, tietoturva).
 • Opettajan pitää järjestää vaihtoehtoinen suoritustapa niille opiskelijoille, jotka eivät  halua rekisteröityä organisaation ulkopuolisiin sosiaalisen median palveluihin.
 • Useimpien sosiaalisen median palvelujen käyttöehdot kieltävät perustamasta useita profiileja ja tilejä. Profiilin tai tilin voi yleensä perustaa henkilölle, ei nimimerkille, ryhmälle tai yhteisölle.
 • Opettaja voi käyttää opiskelijoiden kanssa myös sellaisia sosiaalisen median palveluja, joihin ei tarvitse kirjautua, mutta silloin on vaikeampi todentaa, kuka on tuottanut materiaaleja. Lue lisää: Missä voin työskennellä yhteisöllisesti ilman kirjautumista?

Linkkivinkkejä

 • No labels