Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Itä-Suomen yliopisto toimii kahdella kampuksella, mikä on vauhdittanut opetustarjonnan tuomista verkkoon.  Verkon käyttö opetuksessa on myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, koska se vähentää matkustusta. Itä-Suomen yliopisto ylläpitää useita verkkopalveluja, kuten Moodle, Confluence Wiki ja O365, joita voi hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa.

Opettajat ja opiskelijat voivat käyttää muitakin sosiaalisen median palveluja työskentelyssään. Myös omaehtoisessa opiskelussa  voi tutustua monenlaisiin sosiaalisen median palveluihin ja verkkotyöskentelymahdollisuuksiin, kuten kaikille avoimiin verkkokursseihin.

MOOC - Massive Open Online Courses

Sosiaalisen median käyttö ei ole aina pakollista

Opiskelijalla on oikeus kieltäytyä rekisteröitymästä omalla nimellään yliopiston ulkopuolisiin sosiaalisen median palveluihin tai muuten käyttämästä niitä. Silloin opettajan tai oppilaitoksen on tarjottava vaihtoehtoinen suoritustapa sosiaalista mediaa hyödyntäville opinnoille.

Muista tekijänoikeudet, tietoturva ja tietosuoja

Kun opetuksessa käytetään sosiaalisen median palveluja, opettajan ja opiskelijoiden on käytävä yhdessä läpi käytön hyödyt ja pelisäännöt. Opettajan on esimerkiksi arviota antaessaan tiedettävä, kuka opiskelijoista on tuottanut mitäkin materiaalia.

Sosiaalisen median palveluissa opiskelijan on kuitenkin usein parempi käyttää koko nimen sijaan pelkkää etunimeä tai nimimerkkiä, joka on opettajan ja tarvittaessa muiden opiskelijoiden tiedossa. Siten opiskeluaikoina tuotetut sisällöt eivät haittaa esimerkiksi myöhempää työnhakua. Nimimerkin käytöstä on paljon positiivisia kokemuksia - se vapauttaa opiskelijan aidosti pohtimaan asiaa ja tuottamaan laadukkaampia oppimistehtäviä.

Verkossa materiaaleja on helppo kopioida, ja se on lisännyt kiusausta plagiointiin eli jonkun muun tuottaman materiaalin käyttöön ja kopiointiin ilman tekijän lupaa tai lähdeviittausta. Sosiaalisen median, nimimerkkien ja avatarien käyttö näyttää etäännyttävän henkilöä materiaalin takana ja vähentävän syyllisyyden tunteita luvattomasta kopioinnista. Kuitenkin nimimerkillä on samanlainen tekijänoikeus tuottamiinsa materiaaleihin kuin omalla nimellään esiintyvällä henkilöllä. Myös opiskelijalla on oikeus omiin tuotoksiinsa, vaikka hän esiintyisikin nimimerkillä verkossa.

Opiskelun tueksi voi ottaa myös omaehtoisesti käyttöön sosiaalisen median palveluja. Opiskelija voi ylläpitää oppimispäiväkirjaa, portfoliota tai ympäristöä, johon hän kirjaa oppimisen kokemuksiaan ja kerää edustavimpia näytteitä oppimisestaan ja asiantuntijuutensa kehittymisestä. Tuotoksia voi hyödyntää työnhaussa ja henkilökohtaisen oppimisympäristön käyttöä voi jatkaa valmistumisen jälkeenkin. Ei kannata kuitenkaan käyttää mitä tahansa sosiaalisen median palvelua, vaan testattuja ja luotettaviksi havaittuja palveluja.

Lähteitä ja linkkivinkkejä

  • No labels