Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sosiaalinen media tutkijan työssä ja tutkimustiedon jakamisen kanavana

Monet sosiaalisen median palvelut ovat tutkijalle hyödyllisiä ja täydentävät yliopiston omia palveluja. Etuja ovat esimerkiksi maksuttomuus ja mahdollisuus palvelun käyttöön eri organisaatioissa toimivien tutkijoiden kesken. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia näkyvyyteen ja tutkimuksen tunnetuksi tekemiseen. Tutkija rakentaa sosiaalisessa mediassa verkkoidentiteettiään ja mainettaan asiantuntijana.

Sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia tutkijalle

Yhteistyö ja verkostoituminen

Sosiaalisessa mediassa tutkijayhteisö voi muodostua sinne, missä on muutenkin alan toimijoita. Tutkijaryhmä voi myös luoda oman verkkoyhteisön tai ryhmäsivun johonkin sosiaalisen median palveluun. Lisäksi monissa sosiaalisen median palveluissa on ominaisuuksia, jotka mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon, kuten teksti-, puhe- ja videochatit (esim. Skype for Business, Skype, tlk.io). Niillä voi vähentää sähköpostitulvaa ja puhelinkustannuksia ja saada vuorovaikutukseen enemmän läsnäolon tuntua.

Dokumenttien luonti, tallennus ja jako

Sosiaalisen median palveluissa voi kirjoittaa yhdessä dokumentteja sekä tallentaa ja jakaa niitä. Myös kuvien muokkaukseen ja jakoon on verkossa toimivia kuvankäsittelyohjelmia ja kuvapankkeja. Konferenssien materiaaleja voi myös jakaa monipuolisesti sosiaalisen median palvelujen kautta. Kaikilta konferenssin puhujilta ja esittäjiltä on kuitenkin pyydettävä lupa materiaalien jakoon. Sosiaalisten kirjanmerkkien avulla tutkija voi jakaa hyödyllisiä linkkivinkkejä ja muita sisältöjä verkostoilleen tai kaikille kiinnostuneille. Lue lisää: Sosiaalisen median hyvät käytännöt -wiki.

Tutkijan vastuu sosiaalisessa mediassa

Käytä sosiaalista mediaa tutkimuksen tukena asiallisesti:

 • Esitä ja jaa tutkimustuloksia sosiaalisessa mediassa vasta sitten, kun ne on virallisesti julkaistu.
 • Käytä tutkimuksen tekoon pääasiassa organisaation omia järjestelmiä, joissa materiaaleista syntyy varmuuskopiot ja materiaalit ovat hyvässä turvassa omalla palvelimella. Jos työstät osia tutkimuksesta sosiaalisen median palveluissa, huolehdi siitä, että materiaaleissa ei käsitellä yksityisyyden piiriin kuuluvia tai salattavia asioita tai esimerkiksi haastatteluja, joista henkilöitä voi tunnistaa.
 • Lue huolellisesti sosiaalisen median palvelujen käyttöehdot ja tarkista, miten palvelun ylläpitäjä määrittelee esimerkiksi tietosuojan, tietoturvan, tekijänoikeudet ja tekijänoikeussuojan.

Muista vastuusi työnantajaa kohtaan:

 • Tutkija edustaa tutkimustyössään aina organisaatiota, johon hän tekee tutkimusta.
 • Kun esiinnyt sosiaalisessa mediassa tutkijana, mainitse myös taustaorganisaatiosi.
 • Kun edustat yliopistoa, käytä aina yliopiston sähköpostiosoitetta.
 • Keskustele työyhteisössäsi siitä, mitä asioita tutkimusryhmän jäsen voi kertoa tutkimuksesta esimerkiksi blogissaan.

Samat tutkijan vastuut ja velvollisuudet koskevat sekä kokoaikaisia tutkijoita, opetustyön ohessa tai työajan ulkopuolella tutkimusta tekeviä että jatko-opiskelijoita, jotka eivät ole työsuhteessa yliopistoon. Jos yliopiston työntekijä tekee tutkimustaan toisen yliopiston jatko-opiskelijana, hän vastaa tutkimustyöstään jatko-opinto-oikeuden myöntäneelle yliopistolle.


Linkkejä

Sosiaalisen median palveluja:

 • Funet Filesender: Suurten tiedostojen turvallinen lähetys verkon kautta - HAKA-tunnistus. (Luettu 18.9.2020)
 • LinkedIn: Ammattilaisten verkosto. (Luettu 18.9.2020)
 • Googlen palveluja: Mm. haku, blogi, yhteiset dokumentit, ryhmätoiminnot ja kuvapankki; pilvipalvelujen arviointi: Google Analytics B-tasolla. (Luettu 18.9.2020)
 • Academia.edu, Mendeley ja ResearchGate: Tutkijoiden yhteisöpalveluja. (Luettu 18.9.2020)
 • SumoPaint: Kuvankäsittelyohjelma verkossa. (Luettu 18.9.2020)

Esimerkkejä tutkijoiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa:

Lue lisää:

Olli Pirttilä: Sosiaalinen media tieteellisen tutkimuksen työvälineenä 2014. Blogi. (Luettu 18.9.2020)
Osallistu tai katoa? Tutkijat akateemisen maailman ja verkkojulkisuuden ristipaineessa. 2014. Blogi. (Luettu 18.9.2020)
Ohjeita tutkijalle sosiaaliseen mediaan. 2014. Blogi. (Luettu 18.9.2020)
Jääkö tärkeä tieto piiloon avaamattomien PDF-raporttien massaan? 2014. Blogi. (Luettu 18.9.2020)
Tiedeviestintä - opas tutkijalle. 2014. Blogi. Taustatietoa blogista. (Luettu 18.9.2020)

Lähteet

 • No labels