Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viestintäyksikkö

Sosiaalinen media on osa yliopiston viestinnän kokonaisuutta. Viestintäyksikkö koordinoi yliopiston sosiaalisen mediaan osallistumista, tarjoaa tukipalveluja viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä seuraa yliopiston näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Näihin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen viestinta@uef.fi.

Opinto- ja opetuspalvelut

Opinto- ja opetuspalvelujen yksikkö järjestää sosiaalisen median koulutuksia, tukee sosiaalisen median käyttöä opetuksessa ja tarjoaa tukipalveluja sosiaalisen median käyttöönotossa. Sosiaalisen median koulutuksia järjestetään erillisinä taitokursseina, työpajoina ja koulutuskokonaisuuksina, mutta sosiaalisen median mahdollisuuksia, teemoja ja näkökulmia käsitellään myös muissa pedagogisissa sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön koulutuksissa. Tukipalvelupyynnöt: oppitupa@uef.fi.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikkapalvelut-yksikkö on asiantuntija sosiaalisen median tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotot: security@uef.fi.

Lisätietoja ja linkkejä

  • No labels