Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin aikataulu

 • Kurssi alkaa 28.10.2013 klo 12-14
 • Paikka:
  - Kuopio sali F213,
  - Joensuu sali TB178 videoidaan
 • Luennot ja harjoitukset pitää Anne Eerola

Kurssin tavoite

Opiskelija ymmärtää hallitun ohjelmistotuotantoprosessin merkityksen ja sisällön.

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva ohjelmistotuotannon ja IT-palveluidenhallinnan osa-alueista  ja niiden välisistä yhteyksistä

Opiskelija osaa erilaisia ohjelmistotuotannon menetelmiä ja toimintatapoja sekä ymmärtää niiden merkityksen ohjelmistotuotantoprosessille

Opiskelija ymmärtää prosessien jatkuvan kehittämisen toimintatavat ja merkityksen.

Opiskelija hallitsee muutoksenhallinnan sekä ohjelmiston ylläpidon ja kehittämisen tehtävät

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön


Kurssin sisältö

Ohjelmistoprosessi ja elinkaarimallit

Ojelmistoprojektin hallinta.

Ohjelmistotuotantoprosessin tehtävät ja tulokset vaiheittain

Ketterä ohjelmistotuotantoprosessi

Ohjelmistojen laadunhallinta.

Ohjelmistotuotteen hallinta (tuote-, konfiguraatio- ja jakelunhallinta).

Muutoksenhallinta.

Ohjelmiston ylläpito ja uudistaminen, IT-palvelunhallinta

Ohjelmistotuotantoprosessin kypsyysmallit.

Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen.


Kurssin suorittaminen

 • Luentoja 26 tuntia
 • Harjoituksia 14 tuntia
  Harjoituksista tehtävä vähintään 40%

Kurssimateriaalit tulevat Moodleen

Tentti

 • lopputentti 18.12.2013 klo 8-12 Kuopio L2, Joensuu M100, 
 • uusintatentti 24.1.2013 klo 12-16 Kuopio L2, Joensuu M101  • No labels