Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logoAntti Raunio, Professor of Systematic TheologyContact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone +358 29 44 52 686
• email antti.raunio (at) uef.fi

Currently in (Western) Systematic Theology


School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu 


Personal information

 • Born: 1958, Raisio, Finland
 • Spouse: Sirkka Liisa Raunio, Master of Theology, chaplain; Children: Johannes and Samuli
 • Hobbies: Literature, music, philosophy, classic cars

Research interests

 • Reformation theology and its patristic and medieval background
 • Luther' s theology and its interpretations
 • Social ethics
 • Theology of spirituality
 • Theological hermeneutics
 • Ecumenical theology
 • Relations between theology and natural science

Research projects

 • "Theological Hermeneutics" 2009 –
 • "Through Ecumenism to Europe" 2010 –

Supervised academic theses

Doctoral dissertations

 • Risto Jukko: The Dialogue of the Roman Catholic Church with other Religions in France. University of Helsinki 2001.
 • Tiina Ahonen: Transformation through compassionate mission. David J. Bosch's theology of contextualization. University of Helsinki 2003.
 • Miikka Anttila: The Innocent Pleasure – A Study on Luther's theology of music. University of Helsinki 2011.
 • Mari-Anna Pöntinen: Celebrating Life and Harmony; African Theology as Liberating Wisdom in the Evangelical Lutheran Church in Botswana. UEF 2011.
 • Raimo Mäkelä: Lex et evangelium in interpenetratione: Olav Valen-Sendstadin käsitys laista ja evankeliumista toisensa läpäisevinä (Olav Valen-Senstad's conception of Law and Gospel). UEF 2011.
 • Jussi Koivisto: Is Evil Inevitable for Creation and Human Life? - Studies on Martin Luther´s Biblical Interpretation. University of Helsinki 2012.
 • Jorma Pitkänen: Fides directa – fides reflexa. Jonas Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta. UEF 2013.
 • Heta Hurskainen: Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-Ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland 1970-2008. UEF 2013.
 • Petteri Nieminen: A Unified Theory of Creationism – Argumentation, experiential thinking and emerging doctrine. UEF 2015.
 • Jason Lepojärvi: God is Love but Love is not God: Studies on C. S. Lewis's Theology of Love. University of Helsinki 2015.
 • Terhi Törmä: Oma ruumis ja kerronnan kaari. University of Helsinki 2015.
 • Hanna Nurminen: Jumala vai minä? Kaksi käsitystä vanhurskauttamisesta 1970-luvun vanhoillislestadiolaisuudessa. Helsingin yliopisto 2016.
 • Ilmari Karimies: In Your Light We See the Light. Martin Luther's Understanding of Faith and Reality Between 1513 And 1521. Helsingin yliopisto 2017.
 • Pauliina Pylvänäinen: Agents in Liturgy, Charity, and Communication. The Tasks of Female Deacons in the Apostolic Constitutions. UEF 2017.
 • Lauri T. Jäntti: Prolepticism. The Futurist Theology of Ted Peters. UEF 2017.
 • Juuso Loikkanen: A bridge between science and theology? William A. Dembski´s theory of intelligent design. UEF 2019.
 • Joonas Riikonen: Relationaalinen minuus ja vastavuoroisuuteen luotu ihminen. Häpeäteologiset konstruktiot modernissa keskustelussa. UEF 2021.

Examined doctoral dissertations

 • Bo Kristian Holm (Aarhus, Denmark) Luther's understanding of the Gift (2001)
 • Thomas Appelqvist (Lund, Sweden, pre-examination) Luther's Theology of Prayer (2010)
 • Anja Ghiselli (Helsinki, Finland, pre-examination) Luther's view on Virgin Mary (2005)
 • James Remeyira Reynolds (University of Kwazulu-Natal, South-Africa) A Critical Analysis of the Interpretation of the Doctrine of Justification by Faith Alone by the Lutheran Church of Christ in Nigeria, Gongola Diocese (2013)
 • Anne Piccolo (University of Turku, Finland, pre-examination and public examination) Christlich-religiöse Textwelt als translatorisch-hermeneutischer Gegenstand. Gegenstandbeschreibung und Herangehensweisen (2012-2014)
 • Tuomas Hynynen (University of Helsinki, pre-examination) Uskon ja rakkauden asialla – Kirkon opetus, oppi, usko ja etiikka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisissä kannanotoissa 2005–2010.  (2018-2019)
 • Vesa Nissinen (University of Helsinki, pre-examination) Moderneja teologisia tulkintoja kosmisesta evoluutiosta ja maan ulkopuolisen älyllisen elämän mahdollisuudesta. 2019.
 • Heikki Haataja (University of Helsinki, pre-examination) ”Tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki”. Urho Muroman käsitys uudestisyntymisestä ja

  pyhityksestä.

Master's theses (in Joensuu)


PublicationsHere some books of mine or with articles of minePublications (selection)

  • Summe des christlichen Lebens. Die "Goldene Regel" als Gesetz der Liebe in der Theologie Martin Luthers von 1510 bis 1527. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Band 160. Mainz: von Zabern, (Vandenhoek & Ruprecht. 2001. 399 p. 
  • Järki, usko ja lähimmäisen hyvä. Tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teeologian perusteista. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 252. Helsinki 2007. 354 p. (Reason, Faith and the Neighbor's Good. A Study on the Foundations of Lutheran Ethics and Theology of Diaconia.
  • "Suurten kirkkokuntien sosiaalieettinen opetus", - Rahan teologia ja Euroopan kirkot, ed. Jaana Hallamaa. (SITRA:n julkaisuja 216), Juva 1999, pp. 33 – 138.
  • Kansainvälinen solidaarisuus ja sosiaalietiikka. Toim. Antti Raunio. STKSJ 212. Helsinki. (International Solidarity and Social Ethics.)
  • Unitas visibilis: studia oecumenica in honorem Eero Huovinen, episcopi Helsingiensis, herausgegeben von Jari Jolkkonen, Kari Kopperi, Simo Peura, Antti Raunio. Helsinki: Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft. 2004.
  • Mikko Huotari & Marja Kantanen & Ilkka Sipiläinen & Antti Raunio, Kansalaisvastuun katekismus. (Cathecism of the Civil Responsibility) Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2005:3. Helsinki 2005. 106 p.
  • Teologia. Johdatus tutkimukseen. Toim. Petri Luomanen & Antti Raunio. Edita. Helsinki 2010. (Theology. An Introduction to Research.)
  • & Virpi Mäkinen, "Right and Dominion in Luther's Thought and Its Medieval Background" – Lutheran Reformation and the Law, ed. Virpi Mäkinen (Studies in Medieval and Reformation Traditions, Volume CXII), Leiden and Boston: Brill 2006, pp. 63–92
  • "Luther's Social Theology in the Contemporary World: Searching for the Neighbor's Good" – The Global Luther. A Theologian for Modern Times. Ed. Christine Helmer. Fortress Press: Minneapolis 2009, pp. 210 – 227.
  • "Faith and Christian Living in Luther's Confession Concerning Christ's Supper (1528)", - Lutherjahrbuch 76. Hg. Helmar Junghans & Albrecht Beutel Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2010, 19–56.
  • "The Human being" - Engaging Luther. A (New) Theological Assessment, Ed. Olli-Pekka Vainio (Eugene, OR: Cascade 2010), pp. 27–58.
  • "Beatitudes, Christianity B Medieval and Reformation Times" - Encyclopedia of Bible and Its Reception (EBR)Vol. 3. Ed. by Allison, Jr., Dale C. / Leppin, Volker / Seow, Choon-Leong / Spieckermann, Hermann / Walfish, Barry Dov / Ziolkowski, Eric. Berlin: de Gruyter.
  • "Ihminen elää pelkästään toisille eikä itselleen. Luterilainen käsitys altruismista ja egoismista ihmisen toiminnan motivaationa", - Ei etsi omaansa. Tutkimuksia altruismista ja yhteisvastuusta, toim. Mikko Malkavaara.Pieksämäki 2000, pp. 47 – 89.
  • "Luther ja yhteiskunta", - Johdatus Lutherin teologiaan, toim. Pekka Kärkkäinen, Kirjapaja, Helsinki 2001, pp .290–302. (Luther and the Society.)'
  • "Rakkauden teologia", - Johdatus Lutherin teologiaan,toim. Pekka Kärkkäinen, Kirjapaja: Helsinki 2001, pp.154–180. (Theology of Love.)
  • "Kristittyjen keskuudessa ei kenenkään pitäisi kerjätä. Köyhyyden ongelma Lutherin teologiassa", - Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä,toim. Virpi Mäkinen Helsinki 2002, pp.132–156. (The Problem of Poverty in Luther's Theology.)
  • "Onko olemassa luterilaista spiritualiteettia?", - Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan. toim. Olli-Pekka Vainio, Kirjapaja, Helsinki 2003, pp. 11–36. (Is There a Lutheran Spirituality?)
  • "Oppi, etiikka ja praksis Lutherilla ja luterilaisessa teologiassa." - Oppi ja maailmankuva. Toim. Tomi Karttunen. (Suomalaisen Teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 261). Helsinki 2009, pp. 23–36. (Doctrine, Ethics and Practice in Luther and Lutheran Theology.)
  • "Luterilaisen sosiaalietikan perusteet ja soveltaminen" - Reseptio 2/2005, pp. 62 – 76. (The Foundations and Application of Lutheran Social Ethics.)
  • "Seitsemännen käskyn etiikka. Emil Aaltosen luterilainen työkäsitys", - Töissä Aaltosella, toim. Mika Törmä. Tampere 2011. 10 p.
  • "Kohtuullisus ja ekologinen elämäntapa", - Reseptio 2011, 86 – 96.
  • "Suunta, katselu, harjoitus. Näkökulmia luterilaiseen spiritualiteettiin" - hiljaisuudenystavat.fi. 15 p.
  • "Eurokriisi - Pohjoisen tunnollisuuden ja eteläisen suurpiirteisyyden uskonnolliset juuret." – teologia.fi 1/2013
  • "Kontemplatiivisen ja aktiivisen elämän suhde Lutherin teologiassa." - Opin poluilla, Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen ja Mika Vähäkangas. (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 275.) Helsinki 2013, 183 – 196.
  • "Ethik", - Das Luther-Lexicon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorf. Regensburg 2014, 204-211.

  • "Nächstenliebe", – Das Luther-Lexicon, hg. von Volker Leppin und Gury Schneider-Ludorf. Regensburg 2014, 507-508.
  • "Moderation and ecological way of life – the Lutheran viewpoint." – From Oulu to Järvenpää. The Finnish Lutheran – Orthodox Theological Discussions from 2001 to 2012, ed.Tomi Karttunen. Publications of the Evangelical Lutheran Church of Finland 11, 2014, 206–216.
  • "Golden Rule IV. Christianity". -  Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Vol. 10. Ed. D. C., Jr. Allison, C. Helmer , V. Leppin , C.-L. Seow, H. Spieckermann. Berlin and Boston:De Gruyter 2015. Available also online. 4 p.
  • "Kultainen sääntö, empatia, ja toisen asemaan asettuminen – luterilainen näkökulma diakonisen toiminnan lähtökohtiin." – Diakonian tutkimus 3/2015.
  • "Luther in Finnish." - Lutheran Quarterly 2016."Doctrine, Ethics, and Practice in Luther and Lutheran Theology."- Towards Closer Unity: Communion of the Porvoo Churches 20 Years. Eds. Beate Fagerli, Leslie Nathaniel and Tomi Karttunen. Helsinki 2016, 114–126.
  • "Martin Luther and Love." – Oxford Research Encyclopedia of Religion/Martin Luther, ed. P. Hinlicky et al. Oxford University Press, USA, 2016. 22 s. "Jumala, kirkko ja ihminen. Suomen ev.lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oppikeskustelujen teologista arviointia." - Reseptio 2/2016. 
  • "Martin Luther in Finland and the Baltics." - Oxford Research Encyclopedia of Religion/Martin Luther, ed. P. Hinlicky et al. Oxford University Press, USA, 2017. 28 s. http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-320
  • "Martin Luther and Cajetan: divinity" - International Journal of Philosophy and Theology, Voulme 78, 2017, Issue 1-2: In the Image of Love. Key Voices in Theological Anthropology, ed. Julia Meszaros and Yves De Maeseneer. Pp. 55-74. http://dx.doi.org/10.1080/21692327.2017.1285719
  • "Toisia varten olemisen etiikka – onko luterilaisella etiikalla annettavaa ajankohtaiseen eettiseen keskusteluun?" - Usko, elämä ja yhteys. Luterilaisen teologian mahdollisuudet tänään ja huomenna. Toim. Jaakko Olavi Antila. Helsinki: Kirjapaja 2017, 177–191.
  • "Comment 2: Content and motivation in Christian ethics : comment on Syreeni's, Thurén's and Räisänen's papers." - Christianity and the Roots of Morality, ed. P. Luomanen. A. B. Pessi & I. Pyysiäinen. Brill 2017, 207–214. 
  • "The Lutheran Tradition and Natural Law." - Christianity and Natural Law, ed. N. Doe. Cambridge University Press 2017, 77–97.
  • "Imagination." - Mark Lamport (ed.), Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. Rowman & Littlefield Publishers 2017, 369–371.
  • "Meditation." - Mark Lamport (ed.), Encyclopedia of Martin Luther and the Reformation. Rowman & Littlefield Publishers 2017, 511–513. 
  • "Lutheran Impact in the Nordic Socio-Ethical Culture." - J. A. Steiger (hg.) REFORMATIO BALTICA. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums 2017. De Gruyter, 933–946.
  • "Ecclesia ja politia Jumalan lahjoina. Martti Lutherin käsitys kirkon ja valtion suhteesta" - Filosofina historiassa. Toim. Teuvo Laitila & Ilkka Huhta. Studia missiologica et oecumenica Fennica. Helsinki: Luther-Agricola-Seura 2018, 96–111. 
  • "Luther on Christian Unanimity in Faith and Love" - Apprehending Love. Ed. Pekka Kärkkäinen & Olli-Pekka Vainio. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 73. Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft 2019, 270–286.
  • "Kirkon mission sosiaalinen ulottuvuus – luterilaisen reformaation käsitys yhteisöstä ja hyvän tekemisestä." Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen Helsinki, Tampere: Kirkon tutkimuskeskus ja Suomen ekumeeninen neuvosto 2020, 85–109.
  • "Mercy V. B. Christianity, Medieval and Reformation Times." - Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Vol 18. Ed. D. C., Jr. Allison, C. Helmer , V. Leppin , C.-L. Seow, H. Spieckermann. Berlin, Boston: Gruyter 2020, 424–428. Available also online.
  • "Inward and Outward Man in Luther's Thought" – (In)visibility. Reflections upon Visibility and Transcendence in Theology, Philosophy and the Arts. Anna VindIben DamgaardKirsten Busch NielsenSven Rune Havsteen (ed.), (In)Visibility. Reflections upon Visibility and Transcendence in Theology, Philosophy and the Arts. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2020, 141–157. 
  • Darkness, Light and Active Love. Studies on Theory and Practice in Luther and Lutheran-Orthodox Ecumenical Theology. Ed. Antti Raunio. Schriften der  Luther-Agricola Gesellschaft 74. Helsinki: Luther-Agricola Society 2020. 
  • Introduction: Faith as Darkness and Light Active in Love – Luther on Christian Life. - Darkness, Light, and Active Love. Ed. Antti Raunio. SLAS 74 2020, 7–38.
  • "Keskinäinen lohdutus. Pastoraalisuus kirkkoa määrittävänä piirteenä" - Sielunhoidon teologia - Historiasta käytäntöön, teoriasta tähän päivään. Toim. I. Peltomäki, S.-M. Saarelainen, J Salminen. Kirjapaja 2021.

Festschrift

 • Luterilaisuuden ytimessä. Professori Antti Raunion 60-vuotisjuhlakirja. Toim. Matti Kotiranta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 288, 2018.

Forthcoming books and articles

 • "The Reception of the German Luther Renaissance in the Finnish Research" – Luther Renaissance in the Nordic Countries, ed. O. Czaicka, A. Raunio, A. VInd 
 • Bild und Bildlichkeit bei Luther, hg. M. Beyer 2020 
 • Martin Luther's conception of Person as substantial and relational being - Cambridge Companion of Ecumenical Ontology, Eds., T. Karttunen, G. Maspero, A. Ojell, R. J. Woźniak
 • The Early Lutherans on Deification

Education and degrees

 • 1983 Master of theology, University of Helsinki
 • 1994 Doctor of theology, University of Helsinki
 • 2000 Docent of ecumenics, University of Helsinki

Working career

 • 16.1. – 31.5. 1983 Study advisor, Theological Faculty, University of Helsinki
 • 29.5. 1983 – 8.2.1986 Parish pastor, Evangelical-Lutheran Church of Finland
 • 1986 – 1987 Research fellow, Institut für europäische Geschichte, Mainz, BRD
 • 1987 – 1988 Research fellow, Emil Aaltonen Foundation
 • 1988 – 1991 Researcher, Academy of Finland, Department of Systematic Theology
 • 1.8.1992 – 31.7.2002 Assistant professor of systematic theology, University of Helsinki
 • 1.8.2000 – 31.7.2001 Acting professor of ecumenics
 • 1.8.2001 – 31.7.2002 Acting professor of dogmatics
 • 1.8.2002 – 31.7.2006 Acting professor of systematic theology
 • 1.8.2006 – 31.7.2009 Temporary professor of systematic theology
 • 1.8.2003 – 31.7.2012 University lecturer of systematic theology specializing in ecumenics
 • 1.4.2010 – 31.7.2012 Temporary professor of systematic theology, University of Eastern Finland
 • 1.8.2012 – Professor of systematic theology, University of Eastern Finland

Scientific Expert Positions and Board Memberships

 • Member of the Continuation Committee of International Luther Congress 2007 –
 • Board Member of Luther-Agricola-Society 2000 – , chairperson 2000 – 2008
 • Board member of the Nordic Network for Studies of Luther and Lutheran Theology 1998 –
 • Social ethical working group of the Bishops' conference of the Evangelical Lutheran Church of Finland 1998, theological secretary
 • Board member of the Diaconal and Social Work of the Evangelical Lutheran church of Finland,
 • Working group for preparation of Kansalaisvastuun katekismus (Catechism for Responsible Citizenship), chairperson, 2003 – 2005
 • Representative of the Evangelical Lutheran Church of Finland in the Law and Gospel working group of the Leuenberg Church Fellowship 1997 – 2005
 • Doctrinal dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church 2005, delegate and lecturer
 • Doctrinal dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Finnish Baptist Unions 2003, delegate and lecturer
 • Theological expert of the Working group for Pastor's Professional Ethics, Union of Finnish Clergy, 1999 – 2001.
 • Theological expert of the Working group for Finland's Ev. Luth. Church's report on Agape-Statement of the World Council of Churches 2005
 • Working group settled by the Synod of the Ev. Luth. Church of Finland concerning the Law of registered same-sex-couples, theological expert 2006 – 2007
 • Evangelical Lutheran Church of Finland, Committee for Theological Education, vice member 2007 –
 • Member of the working group for preparation of climate program settled by the Church Council 2007 – 2008
 • Visiting expert and lecturer in the 14th Plenary of the Lutheran-Orthodox Joint Commission, Cyprus, Pafos 31.5. – 7.6.2008
 • Theologcal Expert of the Church's Centre for Family Issues 2008
 • Theological Expert of the Church's Communications Centre 2009 – 2010
 • Doctrinal dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Finnish Orthodox Church 1999, 2010, and 2016, delegate and lecturer
 • Member of the Church's Forum for Social Affairs 2010 – 2011
 • Doctrinal dialogues of the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Finnish Baptist Unions 2012, delegate and lecturer
 • Director of the Symposium "Darkness, Light and Active Love. Meeting of the Nordic Network for Luther Studies, Joensuu 2014."
 • Chairperson of the planning committees of the Symposiums on theology of diaconia, Joensuu 2014, 2015, 2017 and 2021.
 • Director of the Symposium "Reformation of the Christian Life," Joensuu 2.-3.10.2017

Scientific Positions of Trust and Administration

 • 2000 – 2008 Chairperson of Luther-Agricola-Society, Board Member 2008–.
 • 2004 – 2012 Board member of the Finnish Graduate School of Theology
 • 2008 – 2012 Vice Director of the Finnish Graduate School of Theology
 • 2005 – 2009 Board Member of Department of Systematic Theology, University of Helsinki
 • 1.8. – 31.12.2009 Vice Director of Department of Systematic Theology
 • 2006 – 2009 Chairperson of the Election Board of Theological Faculty
 • 2010 Member of the Council of the Theological Faculty, University of Helsinki
 • 2012 – 2015 Board member of the Doctoral Program of Theology (UEF), Vice Director 2014–2015
 • 2014 – Council Member of the Philosophical Faculty (UEF)
 • 2015– Member of the Philosophical Faculty's Research Council (UEF)
 • 2015 – Vice Member of the University's Research Council (UEF)
 • 2015 – Vice Member of the Board the Doctoral Program of Social and Cultural Encounters, Philosophical Faculty, UEF
Qualified for professorships

 • Theological ethics and social ethics, University of Helsinki

top


 • No labels