Child pages
 • Ilkka Huhta

- -

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

Ilkka Huhta, Professor of Church History, Head of School


 
 
 
 
 

Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone
  +358 294 45 2552
• email
  ilkka.huhta (at) uef.fi

 

 

 

School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu
 
 

 
 
 

Personal information

 • Born: 1970

Research interests

 • Finnish and Scandinavian Church History in 19th and 20th centuries
 • Pietism and revival movements in Finland
 • Religion and nationalism
 • The Civil War 1918 and the Church
 • Public debates
 • Secularisation
 • Church and State relations
 • Freedom of religion

Research projects


 
 

 
 

Monographs

 • "Täällä on oikea Suomenkansa". Körttiläisyyden julkisuuskuva 1880 – 1918. Abstract: "Herein lives the real Finnish folk". The public representation of a pietist movement in Finland, 1880 – 1918. Zusammenfassung: "Hier steht das wahre finnische Volk". Das Öffentlichkeitsbild einer sinnischen Erweckunsbewegung 1880 – 1918. Helsinki: Publications of The Finnish Society of Church History 186. Helsinki 2001. (Second edition 2007, Third edition 2008) 289 pages.
 • Papit sisällissodassa 1918. [Translation: Priests in the Civil War 1918] Kirjapaja: Helsinki 2010. 198 pages.
 • (& Malkavaara Mikko) Suomen Kirkon Sisälähetysseuran historia. Vuodet 1940 – 2004. [Translation: The History of the Home Mission Society of the Church of Finland, 1940 – 2004] Kirkkopalvelut: Pieksämäki 2005. 1940-1993 by Huhta, 335 pages. Pieksämäki 2005. 424 pages.
 • (& Sillanpää, Niina) Vaalijala. Sata vuotta arvoja ja kokemusta. [Translation: Vaalijala. One Hundred Years of Values and Experience.] [1905 – 1974 by Huhta, total 136 pages]. Jyväskylä 2007. 247 pages.

Edited scientific works

 • Kirkko, valtio ja uskonnonvapaus – Professori Juha Sepon 60-vuotisjuhlan teemanumero. [Translation: Church, State and Freedom of Religion – A Themed Issue to Mark the 60th Birthday of Professor Juha Seppo.] Teologinen aikakauskirja [Translation: Finnish Journal of Theology] 1/1999. 141 pages.
 • Kauko Pirinen: Henrik Renqvist – pappi ja herätysjohtaja. Oikeushistoriallinen näkökulma. [Translation: Henrik Renqvist – Priest and Revivalist Leader. A Legal History Perspective.] Otava 2003. 192 pages.
 • (& Ahokas, Minna) Viipurin - Porvoon - Tampereen hiippakunnan historia 1554 – 2004. [Translation: The History of the Diocese of Vyborg - Porvoo - Tampere 1554 – 2004.] Authors: Simo Heininen, Esko Koskenvesa, Kyllikki Tiensuu, Paavo Kortekangas, Jaakko Ripatti. Edita 2005. 593 pages.
 • Sisällissota 1918 ja kirkko. [Translation: The Civil War of 1918 and the Church.] Publications of The Finnish Society of Church History 212: Helsinki 2009. 308 pages.
 • (& Meriläinen, Juha) Kirkkohistorian alueilla. Juhlakirja professori Hannu Mustakallion täyttäessä 60 vuotta. [Translation: Regions of Church History. A Commemorative Publication to Mark the 60th Birthday of Professor Hannu Mustakallio.] Publications of The Finnish Society of Church History 217. Helsinki 2011. 485 pages.
 • (& Laitila, Teuvo) Filosofina historiassa. Juhlakirja professori Matti Kotirannan täyttäessä 60 vuotta 9. marraskuuta 2018. Studia missiologica et oecumenica Fennica 62. Helsinki: Luther- Agricola Seura 2018. 301 pages.

Articles

 • Uskonnonvapaus on perusoikeus. Kirkkotie 30.1.2019.
 • Kun vapaus pakottaa - Pastori Ragnar Wegeliuksen lyhyt pappisura Suomen luterilaisessa kirkossa 1917-1924. Abstract: When freedom compels - The brief career of Pastor Ragnar Wegelius as a priest in the Finnish Lutheran Church from 1917 to 1924. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2018.
 • A Country With Two National Churches: A Brief History Of Religious Freedom in Finland. Huhta, Ilkka / Religious Freedom: Its Confirmation and Violation During the 20th and 21st Centuries. 2018.
 • Sisällissodan punaiset papit. Huhta, Ilkka. Teologia.fi. 2018.https://www.teologia.fi/artikkelit/1570-sisaellissodan-punaiset-papit
 • Martti Ajo: Punainen eskatologia - Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aatteellisessa ajattelussa ja kristillissosiaalisessa toiminnassa vuoteen 1924. Arv. Huhta, Ilkka. Historiallinen Aikakauskirja. 2018.
 • Vapaa - itsekäs - pelkuri. Kirkkotie. 17.10.2018 .
 • Pagpag vai mano po? Kirkkotie. 4.7.2018.
 • Sisällissodan muistovuosi ja kirkko. Kirkkotie 21.3.2018.

 • Yksi kirkko, kaksi kansaa. HS TEEMA 1/1918. s.107-109.

 • Suomen luterilainen kirkko sisällissodassa. 2017, s.1-24. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/CB3D00E3F47DFDFBC225820F0026FB8E/%24FILE/Suomen%20luterilainen%20kirkko%20sis%E4llissodassa.pdf

 • "The Future of the Past". The Finnish Model of Two State Churches. In Religion - Staat - Gesellschaft. Fifteen Years into the 21st Century. Upheavals in societies and religions un the light of political and cultural challenges. 2015. Pages 135-152.

 • From State-Church to non-denominalism. Public authorities and the training of religious personnel in Finland. In Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Europe - La formation des cadres religieux en Europe. 2015. Pages 257-269 http://www.churchstate.eu/publications/proceedings-meetings.html
 • "Ennen hyvä, tänään latteaa". Muutos heränneiden historiassa, Kirkonkellari 12/2014. http://kirkonkellari.fi/ennen-hyva-tanaan-latteaa-muutos-heranneiden-historiassa/
 • Historian reunamerkintöjä diakonia-käsitettä koskevaan tutkimuskeskusteluun. Diakonian tutkimus 1/2014. Pages 50-55. http://dts.fi/files/2009/10/DT1_2014_web.pdf
 • Kirkko, valtio ja yliopistoteologia Turun akatemiasta nykypäivään. Teologia.fi 1/2014.   

 • Suomen luterilainen kirkko ja julkisen keskustelun murros 1960-luvulla. In Media & viestintä 36 (2013): 2, 68--85. [Summary: The Finnish Lutheran Church and the transition of public debate in the 1960s.]  http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/uskontojournalismi/M&v_2_13_sisus.pdf
 • Suomalaisen herätysliikejulkisuuden erityispiirteitä autonomian kauden alkupuolella [Abstract: Special Features in the Publicity of Revival Movements in Finland at the Beginning of the Russian Era]. In Teologinen aikakauskirja 4/2012 [Translation: Finnish Journal of Theology] *
 • Sortavalan sisälähetysseurojen idänpoliittinen rooli. [Translation: The Role of the Home Mission Societies of Sortavala in Eastern Policy.] In: Kirkkohistorian alueilla. Juhlakirja professori Hannu Mustakallion täyttäessä 60 vuotta. [Translation: Regions of Church History. A Commemorative Publication to Mark the 60th Birthday of Professor Hannu Mustakallio.] Publications of The Finnish Society of Church History 217. Helsinki 2011. pages 246-262.
 • Innere Mission an der Ostgrenze. Die ostpolitische Rolle der Gesellschaften für innere Mission von Sortavala bis in die 1920er-Jahre. – In Kirchliche Zeitgeschichte. 1/2010.
 • Der Bürgerkrieg und die Kirche im Jahre 1918. In: Sisällissota 1918 ja kirkko. [Translation: The Civil War of 1918 and the Church] 2009.
 • Kirkko ja 1918. Teoksessa Sisällissota 1918 ja kirkko. [Translation: The Church and 1918. In The Civil War of 1918 and the Church.] 2009.
 • Ruotsalainen, Paavo (1777-1852). Väckelseledare, bonde. In: Biografisk lexikon för Finland. 2009
 • Wiinan kauhistus - heränneet ja alkoholi ennen vanhaan. [Translation: The Abomination of Liquor - Revivalists and Alcohol in the Old Days.] In Terve sielu terveessä ruumissa. [Translation: A Healthy Mind in a Healthy Body.] Juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009. [Translation: A Commemorative Publication to Mark the 60th Birthday of Professor Paavo Kettunen 27.11.2009] 2009.
 • Evankelis-luterilaisen kirkon rooli sisällissodassa. [Translation: The Role of the Evangelical Lutheran Church in the Civil War] In Työväen tutkimus. Vuosikirja. 2008. [Translation: Labour History Studies. Yearbook. 2008]
 • Finnish Nationalism and the Birth of the Finnish Missionary Society. – In From Faith To Action. The Finnish Evangelical Lutheran Mission 1859 – 2009. 2008.
 • Herätysliike, valta ja seksuaalisuus 1800-luvun Suomessa. [Translation: The Revivalist Movement, Power and Sexuality in 19th Century Finland.] In Taivaallista seksiä. Kristinusko ja seksuaalisuus. [Translation: Heavenly Sex. Christianity and Sexuality.]. 2006. Pages 209-222.
 • Menneisyyden tulevaisuus herätysliikkeissä. [Translation: The Future of the Past in Revivalist Movements] In Kristinusko Suomessa. [Translation: Christianity in Finland.] STKSJ 249. 2006. Pages 150-158.
 • Puheenvuoroja kristikunnan jälkeisestä kristinuskosta. [Translation: Statements on Post-Christendom Christianity.] Book review: The Decline of Christendom in Western Europe 1750-2000. Ed. Hugh McLeod & Werner Ustorf. In Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2006. [Translation: The Finnish Society of Church History Yearbook 2006] Pages 314-315.
 • Sisälähetys, diakonia ja kirkon yhteiskunnallinen asema. [Translation: Home mission, Diaconia, and the Social Position of the Church.] In Diakonian tutkimus 1/2005. [Translation: Diaconia Research 1/2005] Pages 19-27. http://www.dts.fi/dokumentit/DT_1_2005_vanha.pdf
 • Paavo Ruotsalaisen historiakuva 1852-2002. [Translation: The Historiographical Image of Paavo Ruotsalainen] In Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 93 [The Finnish Society of Church History Yearbook 93] (2003). Jyväskylä 2004. Pages 155-174. https://www.doria.fi/handle/10024/22941?locale=len&author=
 • Пaaвo Рyoтcaлaйнeн (1777 – 1852). In СТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ФИННОВ. Кaлeйдоскол биографий. Финское литературное общество. 2004. Pages 519-525.
 • Kirkkokansa autonomian kauden Kuopiossa. [Translation: Church Folk in Kuopio During the Autonomous Period] In Kuopion emäseurakunta 450 vuotta. [Translation: 450 Years of the Mother Parish of Kuopio.] 2002. Pages 86-113.
 • Religionsfriheten i Finland. In Om norm & rätt i trossamfunden. 2001. Pages 19-28.
 • (& Esko M. Laine & Mika Nokelainen) Mietteitä kansallisesta ja kansainvälisestä historiankirjoituksesta. [Thoughts on National and International Historiography] In Teologinen aikakauskirja 1/1999. [Translation: Finnish Journal of Theology 1/1999.] Pages 28-34.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3787/L03g.pdf?sequence=2
 • Kansanliike, valtio ja kirkko. Pietistien kannanottoja kirkon ja valtion suhteeseen ennen itsenäistymistä. [Translation: National Movement, State and Church. Pietistic Statements on the Relationship between Church and State before the Independence.] In Teologinen aikakauskirja 1/1999. [Translation: Finnish Journal of Theology 1/1999] Pages 19-28. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10224/3798/L03f.pdf?sequence=1

Education and degrees

 • Docent of Finnish and Scandinavian Church History, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History, (Jun 13, 2004 – )
 • Doctor of Theology 2001, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
 • Licentiate of Theology 2000, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History
 • Master of Theology 1996, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History

Academic working experience

 • Senior Lecturer in Church History, University of Eastern Finland, School of Theology (Jan 2011 – Dec. 2018)
 • Professor of Church History at University of Eastern Finland, Philosophical Faculty, School of Theology (Sept. 2010 – Dec. 2010)
 • Senior Lecturer in Church History, University of Joensuu, Faculty of Theology (Jan 2005 – Jul 2010)
 • Researcher, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History (Jan 2002 – Jul 2004)
 • Acting junior Assistant, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Church History (Aug 2001 – Dec 2001)
 • Researcher, University of Helsinki, Finnish Graduate School of Theology, Faculty of Theology, Department of Church History (Jan 1999 – Jul 2001)
 • Researcher, University of Helsinki, University of Helsinki, Faculty of Theology, Department
  of Church History (Jun 1996 – Dec 1998)

Opponent for doctoral dissertations

 • 'Kuilun reunalla. Suomen lähetysseura Kiinassa 1926 – 1929' by Pekka Lund, University of Helsinki, January 2006. [Church History]
 • 'Herätys kylässä ja tuvissa. Rääkkylän Oravisalon kylä ja renqvistiläinen herätys 1820-luvulla' by Anuleena Kimanen, University of Helsinki, May 2008. [History]
 • 'Kansankirkko, uskonnonvapaus ja valtio. Suomen evakelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen tulkinta uskonnonvapaudesta 1963 – 2003.' by Leena Sorsa, University of Helsinki, May 2010. [Church History]
 • `Ja sana tuli valtioksi. Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria`, by Timo R. Stewart, University of Helsinki, May 2015 [Political History]
 • `Punainen eskatologia. Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen teologis-aattellisessa ajattelussa ja kristillis-yhteiskunnallisessa toiminnassa vuoteen 1924 asti`, by Martti Ajo, University of Helsinki, September 2017 [Church history]

Pre-examiner

 • Pre-examiner of five doctoral dissertations at University of Helsinki (Church history 2005 & 2010, History 2008, Religious Education 2008, Political History 2015)
 • Pre-examiner of one dissertation at University of Joensuu (History 2005)
 • Reviewer of three licentiate thesis in Church History, University of Helsinki, Faculty of Theology. (2002, 2003, 2008)

Academic positions of trust (selection)

 • Head of the School of Theology (2018 – )
 • Member of faculty council. University of Eastern Finland. Philosophical Faculty. (2010 – 2014)
 • Member of faculty council. University of Joensuu. Faculty of Theology. (2006 – 2009)
 • Debuty director. Department of Western Theology, Faculty of Theology University of Joensuu. (Sept. 1. 2005 – Dec. 31 2005)
 • Debuty director. School of Theology. Philosophical Faculty. University of Eastern Finland. (Sept. 1.2010 – Dec. 31. 2012)
 • Member of the department council. University of Helsinki. Faculty of Theology. Department of Church History (2002 – 2004)

Scientific expert positions (selection)Member of board on

 • Member of board on Finnish Church Historical Society (2018–)
 • Member of board on Finnish Historical Society (2017–)
 • Member of the editorial board on Teologinen aikakauskirja (2016 –)
 • Member of the researcher community, The Nordic Society in Cross-disciplinary and Transnational Perspective. (NordSoc). (2011 – 2014). University of Helsinki.
 • Member of the researcher community, The Finnish Historical Society – Societas Finlandiae Historica. (2004 – ).
 • Member of the editorial board on The Finnish Society of Church History. (2008 – ).
 • Member of the advisory board on (electronic journal) Teologia.fi. (2005 –).
 • Member of board on Tilaushistoriakeskus – Beställningshistorikcentralen ry. (2007 – 2010).
 • External reviewer: Historisk Tidskrift för Finland, Diakonian tutkimus, Teologinen aikakauskirja, Historiallisen Aikakauskirja, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 
 

Awards

 • The first prize for doctoral thesis (2001), Faculty of Theology (23.9.2002). University of Helsinki.
 • Arnold Burgen Scholar -award (2004), Academia Europaea
 • Great Teacher Award (Hyvän opettajan palkinto), Student Organisation of Students in Western Theology Fides Ostiensis ry, 23.4.2013 and 23.4.2016


  

 
 

 
 

Social interaction

ohjelmaopas.yle.fi

 

top

 • No labels