Child pages
 • Jarmo Hakkarainen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

 

Jarmo Hakkarainen, University Teacher


 
 
 
 
 

Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone +358 294 45 2539
• email
  jarmo.hakkarainen (at) uef.fi

 

 

School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu
 
 

 
 
 

Personal information


Research interests and projects

 • Orthodox Psychotherapy
 • Secularism in Church, Theology, and Pastoral Care

Publications

     Worldcat identities.
     SoleCris
     My articles in Worldcat
     A more comprehensive list, see Kainuun kirjailijat

 
 

Monographs and editorials

 • Agape. [5], Pääsiäisenä 1976 /[julk. Suomen ortodoksisen pappisseminaarin oppilasyhdistys], toimituskunta: Helena Petsalo, Jarmo Hakkarainen, Rauno Pietarinen. Suomen ortodoksisen pappisseminaarin oppilasyhdistyksen pääsiäisjulkaisu [Kuopio]: Suomen ortodoksisen pappisseminaarin oppilasyhdistys, 1976.
 • Ortodoksisuus ja yhteiskunta. [graafiset piirrokset: Tuula Murtola, valokuvat: Jarmo ja Pentti Hakkarainen]. [Joensuu]: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1983.
 • Ortodoksisen kirkon usko, alttari ja palvelu /Jarmo & Pentti Hakkarainen, [valokuvat: Juhani Karvonen ja Pentti Hakkarainen], [graafiset piirrokset: Tuula Murtola]. Joensuu: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1985.
 • Bysantin kulttuuriperintöä tavoittamassa. [Kuopio]: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1986.
 • Bysanttilaisen ortodoksian rajankäyntiä /Jarmo & Pentti Hakkarainen. [Helsinki]: Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1987.
 • Rukouksen kirja: suomalaisen rukouselämän perinteestä luterilaisessa, katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa /kirj. Päivi Huuhtanen, Marjatta Jaanu-Schröder ja Jarmo Hakkarainen, toim. Anna-Maija Raittila. Porvoo: WSOY, 1989.
 • Bysantin talouselämän kehitys 900-1200. [Helsinki]: Ortokirja, 1991.
 • Erga 1993 /Jarmo Hakkarainen, Hilkka Seppälä, Veikko Tajakka. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, n: o 6. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993.
 • Ajaton Bysantti. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, n: o 11. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994.
 • Ajaton Bysantti. 2. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja n: o 16, Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995.
 • Ajaton Bysantti. 2. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, n: o 16, Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995.
 • Yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen: johdatus ortodoksiseen etiikkaan. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, 9. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995.
 • Vapaus tai kuolema: artikkeleita ja puheita. [Joensuu]: Ortokirja, 1995.
 • Venäjän kirkon tiet: johdatus Venäjän kirkon historiaan. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, 14. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1996. Summary: The ways of Russian Orthodox Church: introduction to the Russian Church history.
 • ERGA 1996: ortodoksisen teologian laitoksen vuosikirja 1996 = Department of orthodox theology year book 1996 /toimittaja Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, N.o 22. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1997.
 • Yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen: johdatus ortodoksiseen etiikkaan. 2., rev. ed. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, 9. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1997.
 • Golgatanmäeltä Karjalaiselle: Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitos 10 vuotta 1988-1998 /toimittaja Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, n: o 25. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1998.
 • Ajaton Bysantti. 3 /Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja, n: o 24. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1998.
 • ERGA 1997-1998: Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja = Orthodox Theology Year Book in the University of Joensuu /toimittaja Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian julkaisuja, n: o 26. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1999.
 • ERGA 1999: Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja: Orthodox Theology Year Book in the University of Joensuu /toimittaja Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian julkaisuja, n: o 27. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000.
 • Kirkko elämänmuutoksen yhteisönä. [Oulu]: Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö, 2000.
 • ERGA 2000: Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja /toim. Jarmo Hakkarainen. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian julkaisuja, n: o 29. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2001.
 • Venäjän kirkon tiet: johdatus Venäjän kirkon historiaan. 2. rev. ed. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, n: o 14. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2001.
 • Ihminen ajan kuvastimessa /Jarmo Hakkarainen, Pentti Hakkarainen. Joensuu: Ortokirja, 2001.
 • Venäjän kirkon tiet: johdatus Venäjän kirkon historiaan. 3. rev. ed. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, n: o 14. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.
 • Yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen: johdatus ortodoksiseen etiikkaan /Jarmo Hakkarainen. 3., rev. ed. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia, 9. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002.
 • Veisuin ylistäkää: Juhlakirja Hilkka Seppälän täyttäessä 60 vuotta /toimittajat Jarmo Hakkarainen, Ville Kiiveri ja Pekka Metso. Joensuun yliopisto. Ortodoksisen teologian julkaisuja, n: o 32. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003.
 • Bysantin kulttuuriperintöä ja läntisiä vaikutteita. Joensuu: Ortokirja, 2004.
 • Kirkon parantava lääke. Kirjoituksia ortodoksisen kirkon terapeuttisesta opetuksesta ja käytännöstä. 2006.
 • Haavoitettu parantaja: ortodoksinen pappi sielujen lääkärinä Kristuksessa. 2008 (Joensuu: Yliopistopaino).
 • Bysantin kirkko ja paavin valtapolitiikan pitkä varjo: bysanttilaista terapeuttista teologiaa ja latinalaista uskonnollisuutta. Joensuu, 2009.
 • Bysantin hengellistä terapiaa Kainuussa: Isä Pentti Hakkaraisen ajatuksia kirkosta, hengellisestä kasvusta ja kulttuurista /Pentti Hakkarainen, sekä Jarmo Hakkarainen, Sakari Honkamaa, Veijo Koivula ja Juha Riikonen. Kajaanin ortodoksinen seurakunta, Kajaani, 2009.
 • Kirkas pimeys ja kuoleman musta siipi: artikkeleita ja runoja /Jarmo Hakkarainen: artikkeleita venäläisestä kirkkolaulusta / Pentti Hakkarainen. [Joensuu]: [Jarmo Hakkarainen], 2010 (Joensuu: Joensuun yliopistopaino).
 • Bysantin terapeuttista teologiaa ja länsimaisen elämänmenon perikatoa: kirjoituksia bysanttilaisesta maailmasta ja nykyajan länsimaisen kulttuurin rappiosta. Joensuu: Jarmo Hakkarainen, 2011 (Joensuu: Kopijyvä).
 • Bysantin kaksi maailmaa. Kirjoituksia Bysantin keisarikunnasta ja Pyhien Isien terapeuttisesta teologiasta. 2013 (Kopijyvä: Joensuu.)

 • Ortodoksista psykoterapiaa. Kirjoituksia ortodoksisesta terapeuttisesta elämästä ja ortodoksisen teologian läntisestä vankeudesta. Grano, Jyväskylä, 2016. 

 
 

Main articles

 • Bysanttilaisen teologian ääriviivoja. Erga 1997-1998. Ortodoksisen teologian julkaisuja 26, 11-41. Joensuun yliopisto. Joensuu 1999.
 • Bysanttilainen itä ja paaviuden nousu. Erga 1999. Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja. N.o 27, 11-51. Joensuun yliopisto. Joensuu 2000.
 • Kreikkalaisen teologian läntinen vankeus turkkilaisvallan aikana (1453-1821). Erga. Ortodoksisen teologian vuosikirja. Ortodoksisen teologian julkaisuja. N:o 29, 42-121. Joensuun yliopisto. Joensuu 2001.
 • Ihmisrakkaus ja köyhät. Näkökulmia bysanttilaisen armeliaisuuden perintöön. Teoksessa Lasaruksesta leipäjonoihin.  Köyhyys kirkon asiana. Toim. Virpi Mäkinen. Atena Kustannus Oy. Jyväskylä 2002.
 • Bysantti ja latinalaiset. Konstantinopolin hävitys 1204. Juhlakirja Hilkka Seppälän täyttäessä 60 vuotta. Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja. N:o 32, 33-59. Joensuu  yliopisto. Joensuu.
 • Pyhän Johannes Krysostomoksen opetuksia köyhyydestä ja rikkaudesta. Erga 2005. Ortodoksisen teologian julkaisuja. N:o 35, 25-48. Joensuun yliopisto. Joensuu 2005.
 • Ferrara-Firenzen kirkolliskokous (1438-1439): Bysantin kirkon ja paaviuden välinen kiista unionista. Ortodoksia 51., 141-175. Ortodoksisten pappien liitto. Jyväskylä 2010.

Forthcoming books

 • . . ..

Education and degrees


Academic career

University of Joensuu (1988-2001, 2002-2009)/ University of Eastern Finland 2010 -.

 • Lecturer in Practical Theology 1988-1990
 • Senior Assistant in Church History 1990-2001
 • Lecturer in Practical Theology 2002 -
 

top

 • No labels