Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Jussi Silvonen

yliopistotutkija, dosentti

E-mail: jussi.silvonen@uef.fi


Toimin tällä hetkellä yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston ohjauksen koulutuksessa. Luennoin teemasta koulutus, työelämä ja ohjaus sekä laadullisista tutkimusmenetelmistä psykologiassa ja ohjauksessa (syyslukukausi). Pidän laadullisen tutkimuksen harjoituskurssia ohjauksen koulutuksen opiskelijoille. Vastaan ohjauksen maisterikoulun tutkielmaseminaarista. Olen mukana ohjaamassa jatkotutkinto-opiskelijoita (kuukausittainen tutkijaseminaari ja tohtorikoulu) ja teen erilaisia satunnaisia opetus- ja muita tehtäviä opintosuunnallamme.

Dosentuurini ala Itä-Suomen yliopistossa on psykologian historia. Oulun yliopistossa olen kasvatuspsykologian dosentti.

Vasemmalla olevaa valintapalkkia käyttäen löydät tietoa julkaisuistani ja tutkimusintresseistäni ja -hankkeistani.


Tekstieni ladattavissa olevia PDF -kopioita löydät academia.edu sivultani.


 
 
  • No labels