Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Peer-reviewed Scientific Articles

A1 Journal Articles

2018. William A. Dembski's Project of Intelligent Design — Studia Theologica - Nordic Journal of Theology 72(1), 68–83

2016. Christianity and Intelligent Design. A Multidimensional Approach — European Journal of Science and Theology 12(4), 73–84

2016. Backward Effects of the Fall. On the Plausibility of a Retroactive Theodicy — European Journal of Theology 25(1), 55–63

2015. Is God an Information Inputter? Complex Specified Information as Evidence for Divine Action — Journal of Academic Perspectives 8(4)

2015. William A. Dembski's Argument for Detecting Design through Specified Complexity — Philosophy and Theology 27(2), 289–306

2015. Early Lutheranism and Natural Theology — Teorie vědy/Theory of Science 37(2), 173–186

2015. On the Essence of the Uncaused Cause. Misunderstandings of the Cosmological Argument — European Journal of Science and Theology 11(3), 61–69

2015. Does Divine Action Require Divine Intervention? God's Action in the World and the Problem of Supernatural Causation — Research and Science Today, Supplement 5(2), 17–27

A3 Book Sections

2018. The Science-and-Religion Dialogue. Theological Reflections — Ville Päivänsalo & Pamela Slotte (Eds.), Matters of Faith and Love. Nordic Perspectives on Transforming Social and Theological Challenges, Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 72 (Helsinki: Luther-Agricola-Seura), 57–78

2018. Todennäköisesti suunniteltu. Älykkään suunnittelun liikkeen suunnitteluargumentin arviointia [Probably Designed. An Assessment of the Intelligent Design Movement's Design Argument] — Matti Kotiranta (toim.), Luterilaisuuden ytimessä. Professori Antti Raunion 60-vuotisjuhlakirja, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 288 (Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura), 193–208

2015. On the Compatibility of Intelligent Design and Methodological Naturalism — Neil Spurway (Ed.), Laws of Nature, Laws of God? Proceedings of the Science and Religion Forum Conference, 2014. Conversations in Science and Religion VIII (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing), 171–180 

A4 Articles in Conference Proceedings

2014. How Does God Act in the World? Modern Science and the Problem of Divine Causation — Cosmin Tudor Ciocan & Anton Lieskovský (Eds.), Proceedings of the First Virtual International Conference on the Dialogue between Science and Theology. Cosmology, Life and Anthropology (Constanta: Ovidius University Press), 28–31 

B Non-refereed Scientific Articles

B1 Journal Articles

2019. Olli-Pekka Vainio, Cosmology in Theological Perspective. Understanding Our Place in the Universe (book review) — Teologinen Aikakauskirja 124(1), 84–85

2018. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen (toim.), Armon horisontit. Huomisen luterilaisuus [The Horizons of Mercy. The Lutheranism of Tommorrow] (book review) — Teologinen Aikakauskirja 123(5), 472–474

2017. Jeffrey Koperski, The Physics of Theism. God, Physics, and the Philosophy of Science (book review) — Teologinen Aikakauskirja 122(5–6), 533–534

2017. Reformaation monet kasvot [The Many Faces of Reformation] (book review) — Hybris 10(2)

2017. Peter Harrison, The Territories of Science and Religion (book review) — Teologinen Aikakauskirja 122(1), 74–75

2016. Johdatus kansainväliseen julkaisemiseen [Introduction to International Publishing] (book review) — AGON 15(4), 34

2016. Rope Kojonen, The Intelligent Design Debate and the Temptation of Scientism (book review) — ESSSAT News and Reviews 26(4), 29–32

2016. Uskonnon ja kehityksen suhteesta [On the Relationship Between Religion and Development] (book review) — Hybris 9(3)

2016. John Bowker, Why Religions Matter (book review) — ESSSAT News and Reviews 26(1), 38–40

2015. The Search for Authority in Reformation Europe (book review) — Reformation and Renaissance Review 17(3), 266–267

2015. William A. Dembski, Being as Communion. A Metaphysics of Information (book review) — Reviews in Science and Religion 66(1), 33–37

2015. Richard J. Coleman, State of Affairs. The Science–Theology Controversy (book review) — ESSSAT News and Reviews 25(4), 36–38

2015. Alister E. McGrath, Emil Brunner: A Reappraisal (book review) — Teologinen Aikakauskirja 119(5–6), 520–521

2015. Jay Seegert, Creation and Evolution. Compatible or in Conflict? (book review) — ESSSAT News and Reviews 25(3), 39–41

2015. Chance and the Sovereignty of God. A God-Centered Approach to Probability and Random Events (book review) — Irish Theological Quarterly 80(1), 105–107

2015. Power, Amanda. Roger Bacon and the Defense of Christendom (book review) — The Journal of Religion 95(1), 129–131

2014. Robert Scruton, The Soul of the World (book review) — Reviews in Science and Religion 64(1), 43–46

E Publications Intended for the General Public

E1 Popularised Articles

2020. Koronakriisi ei ole vaimentanut uskonnollisuutta vaan vahvistanut sitä [The Coronacrisis Has Not Muted Religiosity but Strengthened It] — Areiopagi 19 May 2020

2019. Pimeä keskiaika? [The Dark Middle Ages?] — Areiopagi 17 December 2019

2019. Alister McGrathin luonnollinen teologia [Alister McGrath's Natural Theology] — Areiopagi 5 March 2019

2018. (& Kainulainen) Pitäisikö kristittyjen kannattaa vai vastustaa ydinvoimaa? [Should Christians Support or Oppose Nuclear Power?] — Areiopagi 27 November 2018

2018. Vastaako Jumala rukouksiin? [Does God Answer Prayers?] — Areiopagi 5 June 2018

2018. Luonnontieteiden ja uskonnon rajapinnoilla [On the Frontiers of Science and Religion] — Haukves' 6 (June 2018), 23

2018. (& Kojonen) Onko evoluution ja luomisen välillä ristiriitaa? Arvio teistisen evoluution kritiikkikirjasta, osa 2 [Is There a Conflict Between Evolution and Creation? A Review of 'Theistic Evolution. A Scientific, Philosophical, and Theological Critique', Part 2] — Areiopagi 6 February 2018

2018. (& Kojonen) Onko evoluution ja luomisen välillä ristiriitaa? Arvio teistisen evoluution kritiikkikirjasta, osa 1 [Is There a Conflict Between Evolution and Creation? A Review of 'Theistic Evolution. A Scientific, Philosophical, and Theological Critique', Part 1] — Areiopagi 30 January 2018

2017. Miksi Jumala sallii eläinten kärsimyksen luonnossa? [Why Does God Allow Animal Suffering in Nature?] — Areiopagi 5 September 2017

2017. Kuinka Jumala vaikuttaa maailman tapahtumiin? [How Does God Influence Events in the World?] — Areiopagi 9 May 2017

2017. Onko luterilainen luonnollinen teologia mahdotonta? [Is Lutheran Natural Theology Impossible?] — Areiopagi 28 February 2017

2016. Tasapainoinen analyysi älykkäästä suunnittelusta [A Balanced Analysis of Intelligent Design] — Areiopagi 22 November 2016

2016. Erimielisyyden avioliitosta ei tule antaa hajottaa kirkkoa [We Should Not Let Disagreements over Marriage Split the Church] — Kirkonkellari 13 October 2016

2016. Murehtimisen turhuudesta [The Futility of Worrying] — Sanansaattaja 141(38), 5

2016. Maamies on palkkansa ansainnut [The Farmer Deserves His Wages] — Kytkin 42(2)

2016. Uskonnon rooli yhteiskunnassa: Neuvostoliittolaistuva Eurooppa? [The Role of Religion in Society: Is Europe Sovietising?] — Politiikasta.fi 30 May 2016

2016. Arjen ekumenia elää Haukiniemen tsasounalla [Everyday Ecumenism Is Alive and Well at the Haukiniemi Chapel] — Haukves' 2 (May 2016), 8–9

2016. Virsiä ja muita lauluja [Hymns and Other Songs] — Seurakuntalainen 3 May 2016

2016. Uskontojen tuntemuksen merkitys [The Importance of Knowing Religions] — Politiikasta.fi 15 April 2016

2016. Uskonnon ja tieteen välinen taistelu? [The Battle Between Religion and Science?] — Seurakuntalainen 3 March 2016 

2016. Miten filosofia saa merkityksensä takaisin? [How Can Philosophy Regain Its Meaning?] — Filosofia.fi 22 February 2016

2015. Kaiken teorian metsästys [The Hunt for the Theory of Everything] — Areiopagi 15 December 2015

2015. Avioliitosta [On Marriage] — Kirkonkellari 4(9)

2015. Mikä estää nykyihmistä löytämästä viisautta? [What Keeps the Modern Man from Finding Wisdom?] — Hyvejohtajuus 18 June 2015

2015. Maaseudun menneisyys ja tulevaisuus [The Past and the Future of the Countryside] — Kot'kyläläine 19(2), 10–11

2015. Suvaitsematonta suvaitsevaisuutta [Intolerant Tolerance] — Kirkonkellari 4(6)

2015. Jumala vai sattuma – vai molemmat? [God or Chance – or Both?] — Areiopagi 12 January 2015

2014. Hyveistä ja hyödyistä [On Virtues and Utilities] — Hyvejohtajuus 6 November 2014

2014. Unohdettu ihminen [The Forgotten Man] — Kirkonkellari 3(16)

G Theses

G2 Master’s Theses

2015. Sosiaalisen vastuun raportointi suomalaisissa päivittäistavarakaupan alan yrityksissä vuosina 2007–2013 [Corporate Social Responsibility Reporting in Grocery Trade in Finland between 2017 and 2013] — Master's Thesis, University of Eastern Finland, Business School

2013. Jumalan sormenjälkiä? William A. Dembskin älykkään suunnittelun teoria suunnittelun havaitsemisen menetelmänä [Fingerprints of God? William A. Dembski's Theory of Intelligent Design as a Method of Detecting Design] — Master's thesis, University of Eastern Finland, School of Theology

2006. Elliptiset käyrät [Elliptic Curves] — Master's thesis, University of Joensuu, Department of Mathematics

G5 Doctoral Dissertations

2019. A Bridge Between Science and Theology? William A. Dembski’s Theory of Intelligent Design. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology 140. Joensuu: University of Eastern Finland

 

Publications listed according to the Publication Type Classification of the Ministry of Education and Culture of Finland.

 

  • No labels