Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

 

Martin Ubani, Professor of Religious Education


 
 
 
 
 


Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone +358 294 45 2694
• email martin.ubani (at) uef.fi

School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu

 
 

 
 
 

Personal information

 • Born: 1975, Erlangen, Germany
 • Spouse: Sanna Ubani, Lawyer
 • Children: Dara Evangeline 2001, Noel Jonathan 2002, Evan Joshua 2006, Eden Anastasia 2009
 • Hobbies: Soccer, contemporary worship, guitar & songwriting

Research interests and projects

 • Religious and spiritual education
 • Teacher education
 • Religion in multicultural education

Publications

Selection of books authored & co-edited

 • Kallioniemi, A., Toom, A. Ubani, M., Linnansaari, H. & Kumpulainen. K. (toim.) (2008). Ihmistä kasvattamassa: Koulutus – Arvot – Uudet avaukset. Professori Hannele Niemen juhlakirja. Kasvatusalan julkaisuja 40. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Ubani, M., Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) (2010). Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Helsinki: Lasten Keskus.
 • Kallioniemi, A., A. Toom, H. Linnansaari & Ubani, M. (toim.) (2010). Akateeminen luokanopettajankoulutus. 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita. Kasvatusalan julkaisuja 52. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Ubani, M. (2013). Peruskoulun uskonnonopetus. Jyväskylä: PS-Kustannus. In press

                 

 

Selection of recent contributions

 • Ubani, M. (2012). What characterizes the competent RE teacher? Finnish student teachers' perceptions at the beginning of their training. British Journal for Religious Education 34(1), 35-60. (III)
 • Tirri, K. & Ubani, M. (2012). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of education for teaching 39(1), 21-29.
 • Kallioniemi, A. & Ubani, M. (2012). Religious Education in Finnish school system. In H. Niemi, A. Kallioniemi & A. Toom, The miracle of PISA (pp. 177-187). Rotterdam: Sense.
 • Kallioniemi, A. & Ubani, M. (2012). Uskonnon ainedidaktiikka tieteenalana ja tutkimusalueena. Teoksessa A. Virta & A. Kallioniemi (toim.), Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana (pp. 195-216). Kasvatusalan tutkimuksia 60. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Ubani, M. (2013). Threats and solutions. Multiculturalism and religion in educational policy. Intercultural education 24(3), 195-210.
 • Ubani, M. (2013). Existentially sensitive education. In T. Lovat (Ed.), The Routledge international handbook of Education, Religion and Values (pp. 42-54). Routledge: London.

                         

 


Education and degrees

 • Matriculation examination, 1993, Rovaniemi
 • Master of Education, 2000, University of Lapland
 • Master of Theology, 2006, University of Helsinki
 • Doctor of Philosophy, 2007, University of Helsinki
 • Docent in Religious Education, 2011, University of Helsinki

Professional appointments

University of Helsinki (2003 – 2013)

 • Junior research fellow, Faculty of Theology, 2005 – 2006
 • Senior lecturer in Religious Education, Faculty of Behavioural Sciences, 2007-2013

University of Eastern Finland (2013 ⇒ )

 • Professor of Religious Education, 2013 ⇒

Supervised academic theses (selection)

 • Pro gradu -theses (12), University of Helsinki

Other engagements

 • Journals refereed
  • International Journal for Children’s Spirituality (2007-)
  • Religious Education Journal of Australia (2008-)
  • Journal for Education for Teaching (2012-)
  • Journal for Culture, Society and Learning (2012-)
  • Kasvatus (2012-)
 • National Core Curriculum for Basic Education 2016, Committee for Religious Education (2012-)

 

 

 

top

 • No labels