Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

 

Hannu Mustakallio, Professor of Church History

 
 

 
 
 
 

Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern
  Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone
  +358 294 4524 01
• email
  hannu.mustakallio (at) uef.fi

 

School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu
 
 

 
 
 

Personal information

 • Born: 22.6.1951, Ylitornio
 • Spouse: Leena Mustakallio
 • Children: Antti 1982, Pekka 1984, Heikki 1988

Research interests

 • Church and politics
 • Biographical history
 • Church history of Northern and Eastern Finland
 • History of Finnish dioceses (particularly the Lutheran dioceses of
  Kuopio and Oulu)
 • History of local parishes (Oulu)
 • History of boarders and frontiers (particularly Tornionjokilaakso, the
  Finnish - Swedish boarder)
 • Revival movements (Laestadianism)
 • History of church social work
 • History of scientific societies in Finland
 • History of people´s high schools

Academic career

 • Master of Theology 1976, Licentiate of Theology 1983, Doctor of Theology
  1983, Master of Social Sciences 1984, University of Helsinki
 • 1977, 1984 – 2002 Assistant, acting Professor in Church History and
  researcher, University of Helsinki
 • 2003 – 2009 Professor in Church History, University of Joensuu
 • 2010 – Professor in Church History, University of Eastern Finland
 • 1984 – Docent in Finnish and Scandinavian Church History, University of Helsinki
 • 1996 – Docent in Finnish and Scandinavian Church History, University of Oulu

Other engagements


Supervised academic theses

Doctoral dissertations

 • Kaija Santti, Sanankuulijasta sananjulistajaksi. Naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917 – 1939. (From listener to preacher. Women´s status in the Lutheran rural parishes in Ingria in 1917 – 1939.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia – Publications of the Finnish Society of Church History; 207. Joensuu 2008.
 • Liisa Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina. Kirkon kuurojentyö 1896 - 1982. Deaf Studies in Finland; 3. Joensuu 2010.
 • Teemu Kakkuri, Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 – 1963. Aktiivinen uudistusliike ja konservatiivinen sopeutuja. (The Finnish Lutheran Evancelical movement within the Church and the society in 1944 – 1963: an active reformer and a conservative adapter.) Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 13. Joensuu 2011.
 • Matti Wirilander, Hiippakunta diakoniatyön tekijänä ja tukijana. Diakoniatyön kehitys Mikkelin hiippakunnassa 1945 – 1991. (The diocese as the agent and advocate of diaconial work. The development of diaconial work in the Mikkeli diocese 1945 – 1991). Helsinki 2011.
 • Jouko Ruohomäki, Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922.(The birth, spreading and community formation of the Pentecostal movement in Finland, 1907 – 1922). Keuruu 2014.
 • Ari Auranen, Herätyksen aalloissa ja karikoissa. Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähetyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965 – 1976. (In the billows and shoals of revival. Uuras Saarnivaara´s role in the establishment of Kansanlähetys and its activity and schisms, 1965 – 1976.) Helsinki 2015.

   

Master´s theses (in Joensuu)

 • Church history is here

Publications

 • Säätypapista kansalaiseksi. Papiston poliittis-yhteiskunnallinen rooli demokratisoitumisen murrosvaiheessa 1905 - 1907. Diss. Helsinki. Zusammenfassung: Vom Standespfarrer zum Staatsbürger. Die politisch-gesellschaftliche Rolle der finnischen Pfarrerschaft in der kritischen Zeit der Demokratisierung 1905 -1907. Abstract: The Transformation from Spiritual Estate to Ordinary Citizenry: The Socio-Political Role of the Finnish Clergy in the Critical Years of Democratization 1905 -1907. Helsinki 1983.
 • Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisut 1895 - 1991. Finska kyrkohistoriska samfundets publikationer 1895 -1991. Die Publikationen der Finnischen Gesellschaft für Kirchengeschichte 1895 -1991. Helsinki 1992.
 • Herätysliikkeen, maakunnan ja rajaseudun opisto. Ylitornion kristillisen kansanopiston perustaminen ja alkuvaiheet 1920-luvun lopulle saakka. Sammanfattning: En folkhögskola för väckelserörelsen, landskapet och gränsbygden. Zusammenfassung: Eine Lehranstalt für die Erweckungsbewegung, die Provinz und das Grenzland. Jyväskylä 1994.
 • Maanpakolaisesta Tampereen ensimmäiseksi kirkkoherraksi. Tuomiorovasti Waldemar Wallin (Walli) Oulun-kautensa lopulla ja sen jälkeen. Sammandrag: Från landsflykting till Tammerfors första kyrkoherde. Domprost Waldemar Wallin (Walli) i slutet av och efter sin tid i Uleåborg. Zusammenfassung: Vom Flüchtling zum ersten Hauptpfarrer in Tampere. Dompropst Waldemar Wallin (Walli) gegen Ende und nach seiner Ouluer Zeit. Jyväskylä 1997.
 • Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa. Oulun Diakonissakoti 1896 - 1916. Sammanfattning: I diakonins tjänst i norra Finland. Diakonisshemmet i Uleåborg 1896 - 1916. Zusammenfassung: Im Dienste der Diakonie. Das Diakonissenhaus Oulu 1896 - 1916. Jyväskylä 2001.
 • Pohjoinen hiippakunta. Kuopion – Oulun hiippakunnan historia 1850 – 1939. Hämeenlinna 2009.
 • (Editor). Kirkollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykyaikaan. Toimittanut Hannu Mustakallio. Studia Biographica 10. Hämeenlinna 2012.

Comprehensive list of publications

 

 

top

 • No labels