Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

 

Paavo Kettunen, Professor of Practical Theology

 
 

 
 
 
 

Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern
  Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone
  +358 294 45 2590
• email
  paavo.kettunen (at) uef.fi

 

School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu
 
 

 
 

 

 

 

Personal information

 • Born: 1949, Ilomantsi
 • Hobbies: In the summertime Summer cottage, in the wintertime cross-country skiing

Research Interests

 • Pastoral Care and Counselling
 • Theology and Practice of the Confession
 • Worship and spirituality
 • Pastoral psychology and pastoral theology
 • Shame and especially religious shame
 • Social work of the church

Research Projects

 • Religious shame
 • Theology of Pastoral Care and Counselling

Supervised Academic Theses

Doctoral dissertations

 • Heikki Salomaa, Minustako papiksi? Soveltavia opintoja suorittava teologian opiskelija papin ammattikuvan ja identiteetin rakentajana. Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja n:o 17. Joensuu 2007. 438 s.
 • Jari Kekäle, Postmoderni isyys ja uskonnollisuus - tarinallinen näkökulma.
 • Liisa Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina. Kirkon kuurojentyö 1896-1982. Deaf Studies in Finland. Joensuu 2010.
 • Harri Koskela, Lapseni elää aina sydämessäni. Lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetin muotoutumisessa. Joensuu 2011. Kirkon tutkimuskeskus.
 • Johannes Alaranta, Taakkojen kantaja vai ilmiantaja : kirkko-oikeudellinen tutkimus vuoden 1993 kirkkolain säädöksistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin vaitiolovelvollisuudesta ja siitä vuosina 2007-2012 julkisuudessa esitetyt tulkinnat / Johannes Alaranta. [Perniö] : Johannes Alaranta, 2013.

Master's theses (in Joensuu)

 • Practical Theology: see here

Publications

Comprehensive list of publications
Worldcat Identities
     (Linquistics works are from another Paavo Kettunen)
SoleCris

 
 

 

 


 

 

 

 

Monographs

 • Ihmisolemuksen ongelma ja olemassaolon vaikeus. Ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sairaalasielunhoidon koulutuksessa vuosina 1960-1975. Zusammenfassung: Das Problem des Wesens des Menschen und die Schwierigkeit des Seins. Die Auffassung vom Menschen in der Krankenhausseelsorge-Ausbildung der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands in den Jahren 1960 - 1975. Abstract: The Dilemma of the Essence and Existence of Man. The Concept of Man in the Training of Hospital Chaplains in the Finnish Evangelical Lutheran Church, 1960 - 1975. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 171. Diss. Helsinki. 1990. 419 p.
 • Suomalainen rippi. [Finnish Confession] Helsinki: Kirjapaja 1998. 544 p.
 • Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman puristuksessa. [Bread or presence? The Need of the Customer and the Vision of the Work in the Pressure of the Depression.] Kirkon tutkimuskeskus A: 76. Jyväskylä 2001. 236 p.
 • Kätketty ja vaiettu. Suomalainen hengellinen häpeä. [Hidden and suppressed. Finnish religious shame] Helsinki: Kirjapaja 2011. 451 p.
 • Auttava kohtaaminen I. Sielunhoidon perusteet ja teologia. [Helpfull Meeting I. The Basics and the Theology of the Pastoral Care and Counselling.] Helsinki: Kirjapaja 2013. 280 p.

International and domestic scientific articles:

see Comprehensive list of publications

Popular articles in Finnish:

see Comprehensive list of publications

 
 


Education And Degrees

Academic education and decrees

 • Master of Theology 1974, University of Helsinki
 • Licentiate of Theology 1990, University of Helsinki
 • Doctor of Theology (PhD) 1990, University of Helsinki
 • Docent of Practical Theology 1999-, University of Helsinki

Education and decrees in the church

 • Ordained Minister, 1974, Evangelical Lutheran Church of Finland (Diocese of Kuopio)
 • Pastoral examination, (lower) 1981, Pastoral examination (higher) 1991 (Diocese of Kuopio)
 • Examination for Pastoral Care and Counselling 1978-80 (The Training Center of Evangelical Lutheran Church of Finland)
 • Examination for University work of the church 1980-81 (The Training Center of Evangelical Lutheran Church of Finland)
 • Clinical Pastoral Training 1982 (Pastoralklinikum Zentrum für klinische Seelsorgeausbildung, Hannover)
 • Examination for the guidance of retreat 1991 (The Training Center of Evangelical Lutheran Church of Finland)
 • Examination for supervisor 1996-1998 (The Training Center of Evangelical Lutheran Church of Finland)

Most significant studies and research work abroad


Working Career

Academic career

 • Assistant of Practical Theology, University of Helsinki (together 3,5 v.)1988-1993
 • Part-time teacher in Pastoral care, University of Helsinki 1991-1999
 • Part-time teacher in Pastoral psychology, University of Helsinki 1992-1999
 • Research Fellow, University of Helsinki 1.9.-31.12.2000
 • Senior Lecturer, University of Joensuu 2000- 2001
 • Professor of Practical Theology, University of Joensuu 2001-2010
 • Professor of Practical Theology, University of Eastern Finland 2010-
 • Senior Research Fellow, Academy of Finland 2006-2007

Working career in the church

 • Parish pastor (Polvijärvi, Kuopio, Siilinjärvi) 1974-1977
 • Teacher in religion and psychology, in the secondary and high school of Polvijärvi 1974-1975
 • School secretary (part-time), (Diocese of Kuopio) 1975-1976
 • Student chaplain in the parishes of Kuopio 1977-1985
 • Hospital chaplain (part-time) in Tarinaharju hospital 1981-1984
 • University secretary of the church, Education Centre of the church (Church Council) 1985-1990
 • General Secretary of the Diocese of Helsinki, 1993-1999

Scientific Expert Positions and Board Memberships


Scientific Positions of Trust and Administration

 • Head of the Department of Western Theology, Faculty of Theology, University of Joensuu 2002-2005
 • Council of the Theological Faculty, Vice Member, University of Joensuu 2002-2005
 • Council of the Theological Faculty, Member, University of Joensuu 2006-2009
 • The Finnish Union of University Professors (FUUP), Board Vice Member of Chapter in Joensuu 2003-07
 • The Finnish Union of University Professors (FUUP), Board Member of Chapter in Joensuu 2008-09
 • The Finnish Union of University Professors (FUUP), Contact Manager of Joensuu 2008-2012
 • The Finnish Union of University Professors (FUUP), Board Vice Member 2009-12
 • Council of Philosophical Faculty, Member, University of Eastern Finland 2010-2014
 • Council of Postgraduate Education, Vice Member, Philosophical Faculty, University of Eastern Finland 2010-12

Other Positions of Trust

 • Finnish-Hungarian theological Congress, Secretary of Preparatory Committee 1980-1981
 • Finnish-Hungarian theological Congress, Secretary 1981
 • Finnish-Hungarian theological Congress, Member and Secretary of Finnish delegation 1985
 • Finnish-Hungarian theological Congress, Steering committee, vice-chairman 1989
 • Board of twin parishes of the Finnish and Hungarian churches, Secretary 1982-1989, Member 1990-1993
 • Finnish-Hungarian theological Congress, Member of Finnish delegation 1993,1996, 2000, 2004, 2012
 • Board of twin parishes of the Finnish church, member 1994-1995, chairman 1996-2004
 • Finn-Hungarian society, Board member 1997-2001
 • The theological Training committee of the church, board member 2000-2002
 • Finnagora foundation, Board vice member 2011-
 • Lutheran culture foundation, Board member 2013-
 • First Class Medal of the White Rose of Finland 2011
 

 

 

 

 

 
 

Social interaction

 • 17.2.2015, In Yle-radio about shame

ohjelmaopas.yle.fi

 

top

 

 • No labels