Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

logo

 

 

Pekka Metso, Associate Professor of Practical Theology


 
 
 
 
 

© Risto Aikonen

Contact information:
• School of Theology
  Philosophical Faculty
  University of Eastern Finland
  PB 111, FI-80101
  Joensuu, Finland
• phone
  +358 294 45 2651
• email
  pekka.metso (at) uef.fi


School of Theology Home Pages
Currently in Theology in Joensuu
 
 

 
 
 

Personal information


Research interests

 • Life and practices of the Orthodox Church
 • Religious upbringing
 • Diakonia
 • Eucharistic & Liturgical Theology (especially their historical developments in Finnish Orthodoxy)


Supervised Doctoral Dissertations

Supervised dissertations

 • Timo Hirvonen, Suomenkielinen ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. Kirkkopolitiikan pyörteistä liturgiseksi liikehdinnäksi. Käytännöllisen teologian väitös joulukuussa 2017 (1. supervisor).
 • Talvikki Ahonen, Nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa. Yhteiskuntapolitiikan väitös toukokuussa 2019 (2. supervisor).
 • Ari Koponen, Interruption of Christ. Language, Beauty and Theological Aesthetics of David Bentley Hart. Systemaattisen teologian väitös toukokuussa 2019 (2. supervisor).

Currently under supervision
 • Arhontis Goudetsidis, The Ecclesiastical Administration in the Orthodox Churches of Greece and of Finland
 • Elsi Takala, Lasten ja naisten ihmisarvo ortodoksisen kirkon kanoneissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa
 • Marius Alin Teican,Suffering and Joy. An Analysis of Christian Spirituality in the Romanian Communist Prisons from an Eastern-Orthodox Spiritual Perspective.
 • Evangelos Thiani, Contextual Missional Theology and Practice of the African Orthodox Church of Kenya

Master's theses (in Joensuu)


 

 
 

Publications

     SoleCris
     Worldcat Identities
     List of Publications

 
 

Recent publications


 • Pekka Metso & Jenni Hakkarainen, National, pedagogical and apologetic motivations of the first Finnish Orthodox spiritual songbook (1939). – Acta Musicologica. Vol. 92:2 (2/2020), 160–179.
 • To Know Each Other through Unknowable God. Reflections on apophatism/kataphatism in Orthodox-Lutheran bilateral dialogue. – Darkness and Light. Ed. Antti Raunio. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 74. Luther-Agricola-Seura. Helsinki 2020, 85–115.
 • Pekka Metso & Soili Penttonen, Uskontokasvatus vähemmistöasemassa ja ekumeenisessa perheessä. Ortodoksisen uskontokasvatuksen teoria ja käytäntö suomalaisessa perhetodellisuudessa. – Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 8.12.2020. Eds. Laura Kallatsa, Pekka Metso, Kati Niemelä & Mari Parkkinen. Karjalan teologinen seura. Joensuu 2020, 11–29.
 • Making minority faith (in)visible through religious education: Parents’ experiences of identification of their children's Orthodox identity in Finnish public schools. – Journal of Religious Education, published online Feb 8 2019
 • Pekka Metso, Nina Maskulin & Teuvo Laitila, Tradition, Gender and Empowerment. The Helsinki Birth of Theotokos Community as a Case Study. – Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice. Ed. Helena Kupari & Elina Vuola. Routledge London 2019, 131–146. 

Forthcoming publications and ongoing projects 

 • Pekka Metso, Laura Kallatsa, Talvikki Ahonen & Sini Mikkola, Hengellinen yhteys ja jaksaminen koronapandemian aikana. – Diakonian tutkimus 2/2021. [to be published in Fall 2021]
 • Mikko Punkki & Pekka Metso, Jäsenyyden ja osallistumisen merkitykset Suomen ortodoksisten kirkon 20–45-vuotiaitten passiivisten jäsenten keskuudessa. – Teologinen aikakauskirja. [accepted, to be published in Fall 2021]

 • Pekka Metso, Esko Ryökäs & Ilkka Huhta, Diakonia tradition ja uudistuksen jännitteessä. Keskustelu diakonin tehtävänmäärittelystä Suomen ortodoksisessa kirkossa 1920- ja 1930-luvuilla. – Teologinen aikakauskirja. [accepted, to be published in Fall 2021]
 • Kreikkalaiskatolisuus ja ortodoksisuus. - Kirkkohistorian käsitteet. Toim. Ilkka Huhta. Suomen kirkkohistoriallinen seura. [accepted, to be published in 2021]  
 • Liturgiakommentaarit: kirjallisuutta bysanttilaisen maailmankuvan ytimestä [Commentaries of the Divine Liturgy: Literature from the Heart of Byzantium]. - Bysantin kirjallisuus [Byzantine Literature]. Toim. Pia Houni & Kalle Knaapi. Suomalaisen kirjallisuuden seura [accepted, to be published in 2021] 
 • Elisa Hyvärinen, Pekka Metso, Sari Havu-Nuutinen & Martin Ubani, Pienryhmäiset uskonnot varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa. – Lapsi katsomuksellisena ajattelijana. Eds. Saila Poulter, Martin Ubani, Marja Laine & Arto Kallioniemi.. Lasten Keskus. Helsinki. [accepted, to be published in 2021]  

 • Ortodoksilasten kasvattajien käsitys uskontokasvatuksesta -tutkimusprojekti.


Education and degrees

 • Doctor of Theology, University of Eastern Finland 2010.
  • Dissertation's title: Divine Presence in the Eucharistic Theology of Nicholas Cabasilas.
 • PD-degree programme in University Pedagogy (30 credits), University of Eastern Finland 2016.
 • University Teacher's Basic Studies in Pedagogism, Joensuu University 2004.
 • Licentiate of Theology, Joensuu University 2002.
  • Main subject: systematic theology and patristics.
  • Secondary subjects: history and exegetics.
 • Master of Arts, Joensuu University 1999.
  • Main subject: systematic theology and patristics.
  • Secondary subjects: practical theology, church history and exegetics.
 • International and Ecumenical Training Program (KETKO), Youth Department of the Finnish Ecumenical Council 1996.
 • Matriculation examination, Kouvonrinteen lukio, Kouvola 1990.

Academic career

 • University Researcher (tenure track), August 2014 - July 2018.
 • Acting Professor in Practical Theology, Orthodox Theology, School of Theology, University of Eastern Finland, August 2012 - December 2013.
 • Lecturer in Systematic Theology, University of Joensuu/University of Eastern Finland, from August 2002 to the present.
 • Instructor in Systematic Theology, Open University of Joensuu/Open University of Eastern Finland, September 1999 - August 2012.
 • Assistant in Systematic Theology and Patristics, University of Joensuu, September 1999- December 2002.
 • Public Administration Trainee, Department of Orthodox and Eastern European Studies, June-August 1997.

Scientific Board Memberships


Positions of Trust

 

 

top

 • No labels