Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä sivulla

Olen vuosien aikana tehnyt hyvin paljon opas- ja ohjemateriaaleja.

Valitettavasti tekniikan päivittyessä osa materiaalista on hävinnyt bittiavaruuteen.

MATERIAALEJA // WWW

HTML-koodi ja www-editorit tulivat tutuiksi 2000-luvun alussa. Tästä se kaikki alkoi! TAO-opinnoissa teimme sivuston jouluperinteestä. Minun aiheeni oli jouluruoka. Aihe ei ole vanhentunut, ja siksi sivut on vieläkin verkossa. Sen jälkeen olen tehnyt lukuisia www-sivuja ja PowerPoint-esityksiä verkkoon.

 • Sivusto tietokoneen komponenteista ja ohjeislaitteista
 • WWW_sivun teko-ohjeet Page Compose-editorilla ja niiden julkaiseminen FTP-ohjelmalla
 • Tietokonen Tutuksi sivuston Opetus verkossa ja Työvälineohjelma-osiot
 • ATLAS.Ti- laadullisen aineiston tietokoneohjelman käyttöohjeet
 • WebSt-opiskelijan ohjheet
 • Moodle ohjeet
 • Posterin tekeminen PowerPoint-ohjelmalla ja esim. iPhotoPlus4-ohjelmalla
 • PhotoShopin filtterit

Edelliset sivustot on päivitetty suurimmaksi osaksi uusiin versioihin wikiin.

      

MATERIAALEJA // OHJEITA WIKIIN

Materiaaleissa on pääsääntöisesti tekstiä ja kuvakaappauksia ohjelmista.

ATLAS.ti ohjelman  käyttöohjeet on julkaistu ensimmäisen kerran v. 2003 www-sivuina Joensuun yliopiston Opetusteknologiakeskuksessa. Materiaali siirrettiin Joensuun yliopiston Confluence wikiin ja myöhemmin UEF wikiin. 

Ohjeista tulee tasaisesti kysymyksiä ja kiitoksia. Vaikka materiaali on vanha, se soveltuu osittain edelleen ja kun ei ole uudempia materiaaleja, tähänkin tyydytään. 

 

=> Materiaali on julkisesta nähtävillä ja sitä voi käyttää ei-kaupalliseen tarkoitukseen 

 

Confluence Wikin käyttöohjeet sain Helsingin yliopistosta kopioitavaksi omaan wikiimme vuonna 2007, josta päivitin ja laajensin meidän käyttöömme.

Uuden Wiki-version myötä ohjeista on tehty uusi alue ja järjestelmän administratoreille omansa.

=> Materiaali on nähtävillä Confluence Wikissä kirjautuneille käyttäjille

 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaita ja oppimateriaaleja wikialueelle yhdistettiin Joensuun ja Kuopion yliopistoissa tehtyjä opasmateriaaleja. Ohjeita tekee Opinto- ja opetuspalveluiden Oppitupa. Materiaali on julkaistu CC-BY-NC-ND -lisenssillä.

Materiaali on jaoteltu kolmeen aihealueseen, joista olen tehnyt suurimmalta osalta/kokonaan esille nostetut materiaalit:

 

ipad- wikialue on luotu Opinto- ja opetuspalvelun henkilökunnan koulutukseen. Materiaali on vain ko. henkilöiden nähtävissä.

Office 365 -palvelun käyttöönottoon käynnistettiin projekti, jonka projektipäällikkönä olin kevään 2015.

Projektiryhmä tuotti Office 365 ohje-materiaalin, joka on julkaistu CC-BY-NC-SA -lisenssillä

MATERIAALEJA // ESITYKSIÄ

PowerPoint-esityksiä

Sosiaalisen median helminauha - helminauhawikin esittely Prezillä vuonna 2011

SHP - Tervetuloa tutustumaan Sari H. Pitkäseen, luotu 2014

Prezin monet mahdollisuudet - Prezin perusteet ja esimerkkejä vuodelta 2014

Sway-esitys Tekijänoikeuksista. Materiaali on osa Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa materiaaleja.

Tilannesarjakuva PowerpointillaTässä ohjeessa käydään läpi vaihe vaiheelta sarjakuvamaisen keskustelutilanteen luominen Power Pointilla (vs 2013).

MATERIAALEJA // OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

Moodle -kursseja niin pitkään kun on Moodle ollut Joensuun yliopistossa käytössä.

Akateemisen opiskelutaidot opintojakson ympäristö oli Moodlessa (vaatii salasanan). Sen luento Verkkotyökalut opiskelun hyötykäyttöön, ympäristö oli Office 365:ssa ja varsinainen etäluento toteutettiin AC:luentona.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op -opintojakson yksi sisältö on Office 365 ja siksi myös ko. palvelussa on oma sivustonsa.

ETÄ // OPETUS

Adobe Connect (AC), Lync ja Skype for Business ovat olleet aktiivisesti käytössä etäopetuksessa ja niistä on useita nauhoitteita.

Akateemisen opiskelutaidot opintojakson luennon ympäristö oli Moodlessa  (vaatii salasanan). Sen luento Verkkotyökalut opiskelun hyötykäyttöön, ympäristö oli Office 365:ssa. Opetus toteutettiin AC:luentona, joka tallennettiin ja jaettiin jälkeenpäin opiskelijoille.

Vastaavasti on toteutettu:

Organisaatiossa otettiin käyttöön Lync ja syksyllä 2015 Skype for Business. Etäopetuksessa kokeltiin sitä myös:

MATERIAALEJA // ÄÄNTÄ

Opinto- ja opetuspalveluiden (OPI:n) palvelut esitykseen on upotettu ääneni. Esitys kuului Opettajana ja ohjaajana Itä-Suomen yliopsitossa 1 op opintojaksoon, joka on yksi yliopistopedagogiikan PD-kokonaisuuden opintojakso vuonna 2013-2014

Ääni on määritelty kuulumaan vasta, kun kaiutin-kuvaketta klikkasi.

MATERIAALEJA // VIDEOTA

 

Ram-videoita on ollut wikissä ja Moodlessa, mutta niitä ei voi enää käyttää.

Äänen ja/tai videon yhdistäminen real-videona 2000-luvun alussa. 

Tein ääni + diaesityksen WebCT:n käytöstä Joensuun yliopistossa. Kokeilin useita eri ohjelmia ja raportoin tarkemmin niiden käyttöä.

 

QR koodiin yhteystiedot YouTube-video. Luotu 2015

Yhteystiedot QR-koodissa YouTube-video. Luotu 2015

KOKEILTU // INNOSTUTTU

 

 

Interaktiivisuutta verkkosivulle 2000-luvun alussa HotPotatoes -ohjelmalla.

Sivuja ei ole enää olemassa Joensuun yliopiston lakkautumisen myötä.

 

Multimediaa www-sivuille Flashilla 2000-luvun alussa HotPotatoes -ohjelmalla.

Sivuja ei ole enää olemassa Joensuun yliopiston lakkautumisen myötä.

Mind Manager käsitekarttaohjelma on edelleen ahkerassa käytössä. Ohjelmalla on tehty wwwsivusto Suomalaisesta ruoasta. Työn tarkoituksena oli kokeilla miellekarttatekniikan soveltuvuutta laajan aiheen hahmottamiseen. Materiaali oli tarkoitettu kotitalousopetukseen tai kenelle tahansa, joka haluaa tietää perusteita suomalaisesta ruoasta. Käsite- ja miellekarttatekniikka käytän päivittäin työn suunnittelussa ja analysoinnissa.

Sivuja ei ole enää olemassa Joensuun yliopiston lakkautumisen myötä

  

Pdf-dokumentina julkaiseminen

Tein viime vuosiin asti lähes aina oppimateriaaleistani ja PowerPoint-esityksistäni verkkoon tulostusystävällisemmän pdf-version.

Pdf-versiona on julkaistu 2000-luvulla vain seuraavat:

 • PowerPoint 2000- ohjelman käyttöohjeet
 • WebCT-opettajan ohjeet Ohjeiden 1. pdfversion sisältö on tehty yhteistyössä Katja Halmetojan kanssa ja niiden taitto oli lähes kokonaan minun tekemäni. Ohjeita on päivittänyt muutkin tämän jälkeen. Kokonaisuus ei ole vielä oletettavasti muuttunut. Julkaistu sekä pdf- että www-sivuna:
 • Dreamweaver-ohjeet
 • HotPotatoes - ohjelman käyttöohjeet
 • ATLAS.TI - laadullisen aineiston tietokoneohjelman kevyet käyttöohjeet

Nykyisin käytössä on muita julkaisumenetelmiä. 

Tieto- ja viestintätekka opiskelun tukena opintojaksolle on tehty esite A4 ja A3 kokoisina LucidePress -palvelussa.

 

Vuosikirjan tekoa InDesignilla ja Inspiration taitto-ohjelmilla.

 

   

Valokuvausta ja kuvien muokkausta.

 

SEURAA-SUODATA // JAA

 

 

Scoop.it -palvelussa on esim. Huomisen yliopisto -taulu

Pearltrees-palvelussa helmiä on kerätty seruaaviin aiheisiin:

Harrastuksissa eri teknologiat ovat myös mukana:

 • Joomla-julkaisujärjestelmän kokeilua kennelin www-sivuiksi, josta myöhemmin ... ja koska niiden ylläpito oli liian hidasta minulle, kennelin nykyiset sivut tuotettiin tyyli-tiedoston avulla helpommin ylläpidettäväksi
 • Kahden koirayhdistyksen www-sivujen ylläpito. Molempien ylläpito on siirretty toisille henkilöille.  Kaikkea ei sentään ehdi tekemään!
 • erilaisten kuva- ja videokuvagallerioiden kokeilu
 • Googlen palvelut on ollut käytössä jo 10 vuotta.
 • Adobe Connect Pro (ACP) valtakunnallisessa yhdistystoiminnassa
 • Excelin tehokäyttöä raportionnissa ja analysoinnissa 
 • Open Officen tietokannan yhteensovittaminen Excelin kanssa

Videokamera on ahkerassa käytössä!

 • No labels