Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tähän saakka kielikontaktitutkijat, kielenoppimisen tutkijat ja käännöstieteilijät ovat tarkastelleen tarkastelleet kielikontakti-ilmiöitä erillään toisistaan. CROSSLING-verkoston tavoitteena onkin edistää teorioiden välistä keskustelua sekä tiedon ja metodologisen osaamisen monitieteistä kumuloitumista.  Tieteenalojen, tutkimussuuntausten ja eri kielten tutkijoiden välinen perinteiden, menetelmien, näkökulmien, teorioiden, aineistojen ja osaamisen ”ristiinpölytys” mahdollistaa uudenlaisten tutkimuskysymysten esittämisen ja niihin vastaamisen.

...