Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Windowsin apuohjelmat


Jokaisen käyttöjärjestelmän mukana tulee apuohjelmia, jotka löytyvät Start-valikosta All programms/Accessories. Apuohjelmia ovat mm.

 • Laskin (Calculator)
 • Komentorivikehoite (Command Prompt)
 • Notepad --tekstieditori
 • Paint – kuvankäsittelyohjelma
 • Snipping Tool – kuvankaappausohjelma
 • Sound Recorder --nauhuri
 • Sticky Notes – muistilaput
 • Word Pad - tekstinkäsittelyohjelma