Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Tiedostojen ja hakemistojen poistaminen, poistamisen peruuttaminen ja roskakorin tyhjentäminen

Kun tiedosto tai hakemisto poistetaan, se siirtyy perusasetusten ollessa voimassa Windowsin Roskakoriin (Recycle Bin), joka on yksi yleensä työpöydällä näkyvistä kuvakkeista. Tarvittaessa tiedosto voidaan palauttaa Roskakorista hakemistoon, jossa se alun perin sijaitsi.
Tiedosto tai hakemisto poistetaan (ja siirretään samalla Roskakoriin) seuraavasti:

  1. Tarvittaessa siirry haluttuun levyasemaan tai hakemistoon.
  2. Valitse poistettavat tiedostot hiiren avulla.
  3. Valitse Järjestä/Poista (Organize/Delete), tai valitse hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Poista (Delete) tai paina DELETE-näppäintä.
  4. Hyväksy varmistuskysely (jos sellainen esiintyy).

Jos halutaan poistaa tiedosto tai hakemisto mm. tietoturvasyistä ilman, että se siirtyy Roskakoriin, tehdään poisto painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto + Delete.
Jos jostakin syystä haluatkin peruuttaa poistamisen, siirry Roskakoriin (Recycle Bin) työpöydän kuvakkeen kautta. Valitse haluamasi tiedosto ja valitse yläpalkista Palauta (Restore this item) tai valitse hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Palauta (Restore).
Roskakori kannattaa aika ajoin tyhjentää, koska sen sisältö vie tilaa. Roskakori on tunnuskohtainen ja siten ei ole pelkoa, että joku muu näkee sen sisällön.