Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yleisimmät tallennusmuodot

PSD (PhotoShop Format) on PhotoShop-kuvankäsittelyohjelmien oma tallennusmuoto, mutta yhä useammat muutkin ohjelmat lukevat jo tällä hetkellä PSD-muotoa. Tallennusmuoto säilyttää esimerkiksi vektorigrafiikan, tasot, maskit, kanavat ja kuvan resoluutiotiedot. Kuva kannattaa tallentaa PSD-muodossa, jos kuvaa muokataan myöhemmin PhotoShopilla.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) on erityisesti valokuvien pakkaamiseen kehitetty menetelmä: kuvasta poistetaan informaatiota, joka ei ole ihmissilmin havaittaessa olennaista. Näin JPEGillä on mahdollista luoda hyvinkin vähän tilaa vieviä tiedostoja. Se soveltuu erityisesti valokuvien esittämiseen verkossa.

GIF (Compuserve Graphic Interchange Format) on pakkaava, informaation täydellisesti säilyttävä tallennusmuoto. GIF-kuvassa voidaan käyttää korkeintaan 256 värisävyn palettia. Se soveltuu viivakuvien ja niukkaväristen graafisten logojen ja kuvioiden esittämiseen verkossa. GIF-formaatissa voi kuvaan tallentaa läpinäkyviä alueita.

PNG (Portable Network Graphics) -muotoa on kehitelty valmistajista riippumattomaksi bittikarttaformaatiksi verkkojulkaisussa. PNG-kuvassa ei ole JPEG:n kadottavaa pakkausta, ja toisaalta siinä voi olla enemmän värejä kuin GIF-kuvassa. PNG-formaatissa voi kuvaan tallentaa läpinäkyviä alueita.

TIFF (Tagged Image File Format) säilyttää kuvan koko informaation. Tiivistämättömät TIFF-kuvat ovat kooltaan suuria, mutta nykyisin järjestelmät tukevat yleisesti myös pakattuja muotoja, jolloin kuvan koko pienenee huomattavasti. TIFF on yleisyytensä vuoksi paras esitysmuoto bittikarttakuville paperijulkaisuissa.

Ennen tallennusta

...

Ennen tallennusta

Valitse ihanteellinen väriavaruus nettikuvia varten

  • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Limited color management - optimized for Web graphics.

Ihanteellisen väriavaruuden valitseminen Valitse ihanteellinen väriavaruus painokuvia varten

  • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Full color management - optimized for Print.

...

Tallennus

  1. Kun tallennat kuvia nettiä varten, valitse File > Save for Web

...

  1. (GIF, JPEG, PNG). 
    1. Avautuvassa ikkunassa voit vertailla kuvien laatua ja kokoa eri tallennusmuodoissa. Näet kuvan koon ja latautumisajan kuvan alapuolella. Kokeile eri tallennusmuotoja sekä niille eri arvoja ja huomioi, miten erilaiset arvot vaikuttavat kuvan kokoon ja latautumisaikoihin. Kirjaa havaintosi muistiin.
  2. Kun tallennat kuvia muuta tarkoitusta kuin nettiä varten, valitse File > Save As (TIFF).