Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ennen tallennusta

Valitse ihanteellinen väriavaruus nettikuvia varten

 • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Limited color management - optimized for Web graphics.

Valitse ihanteellinen väriavaruus painokuvia varten

 • Valitse Edit > ColorSettings ja edelleen Fullcolormanagement - optimizedforPrint.

 


Tallennus

 1. Kun tallennat kuvia nettiä varten, valitse File > Save for Web (GIF, JPEG, PNG). 
  1. Avautuvassa ikkunassa voit vertailla Vertaile kuvien laatua ja kokoa eri tallennusmuodoissa. Näet
  2. Tarkista kuvan koon koko ja latautumisajan latautumisaika kuvan alapuolellaalapuolelta.
  3. Kokeile eri tallennusmuotoja sekä niille eri arvoja ja huomioi, miten erilaiset arvot vaikuttavat kuvan kokoon ja latautumisaikoihin. Kirjaa havaintosi muistiin.
 2. Kun tallennat kuvia muuta tarkoitusta kuin nettiä varten, valitse File > SaveAs (TIFF).