Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Presemo on Itä-Suomen yliopistossa (syksystä 2017 lähtien).

Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi

  • aktivointiin
  • tiedon keräämiseen
  • näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen
  • työpajatyöskentelyn fasilitointiin
  • yhteiskehittelyyn.

Aloita huoneen teko osoitteessa https://presemo.uef.fi/new Tarkempi ohje Presemon käyttöön on liitteenä. Kysy lisää: oppitupa(at)uef.fi.

...