Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 1
titleColorwhite

1. Avioliitto aiheuttaa nykyään verotuksessa verovähennys-oikeuden pienenemisen, kun taasen avoliitto aiheuttaa perinnönjaossa leimaverojen suurenemisen. Tässä tilanteessa kirkko katsoo olevan asiallista korostaa avioliittoa, lähinnä sääntöetiikan perusteella. Voiko ajatella, että kirkollinen vihkiminen erotettaisiin valtiollisesta avioliitosta siten, että kirkollisesti vihityt voisivat vielä olla valtiollisesti avoliitossa, ja vasta siviilivihkiminen aiheuttaisi verotukselliset haitatSuomen ev.lut. kirkon kirkolliskokousedustajista noin puolet luetaan aamu-TV:n asiantuntijoiden perusteella konservatiiveihin, noin puolet liberaaleihin. Saattaa olla että enemmistö kannattaisi avioliittolainsäädännön uudistamista. Tämä ei riitä uudistukseen, sillä päätökset tällaisissa asioissa tehdään kolmen neljäsosan enemmistöllä (määräenemmistö). Onko määräenemmistö tässä kohdassa perusteltua? Jos galluppien mukaan suomalaisten enemmistö on selvästi jotain mieltä, tulisiko ev.lut. kirkossa tähän riittää yksinkertainen enemmistö (=yli puolet). Miksi?

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 2
titleColorwhite

2. Vallankumousten yhteydessä usein teloitetaan kansan entinen johtaja, esimerkiksi vaikkapa Romaniassa tehtiin näin jouluna 1989 tai Irakissa reilut 15 vuotta myöhemmin tai Libyassa elokuussa 2011. Tämä on selvä rikos "älä tapa" -käskyä vastaan. Lopputulos oli kuitenkin Romaniassa se, että vallankumous rauhoittui teloituksen seurauksena. Oliko tämä teko oikea koska sen lopputulos oli hyvä, kaikkien edun mukainen (utilitarismi) vaikka se oli tekona väärä (rikkoi deontologisen säännön "Älä tapa!")? Perustele.

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleNettisivu
titleColorwhite
Missä olisi keskustelua tekodeontologisesta kristillisen ryhmittymän omasta erityisestä etiikasta?