Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wordissa on asennettuna erilaisia teemoja ja tyylejä dokumentin ulkoasun muokkaamiseen. Teemojen ja tyylien käyttö nopetutaa dokumentin käsittelyä ja takaa, että kaikki samanarvoiset kohdat dokumentista ovat samanlaist (esim. leipäteksti, otsikot jne).


Teeman (Rakenne |Design -välilehdellä) sisällä on valittavana erilaisia tyylejä.

...