Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 1
titleColorwhite

Kun toisen maailmansodan saksalaisilta upseereilta tiedusteltiin, miksi he olivat tappaneet mm. juutalaisia keskitysleirissä, he vastasivat usein: Se oli käsky. Miten keskitysleirin johtajan olisi pitänyt menetellä? Perustele.

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 2
titleColorwhite
Terveellä ihmisellä on täysi vastuu elämästään. Onko hänellä myös oikeus päättää kuolemastaan? Onko itsemurha vain ihmisen oma asia? Voiko sanoa, ettei sitä saa tehdä? Onko jokaisella oikeus itsemurhaan? Perustele.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleNettisivu
titleColorwhite

Millä nettisivulla olisi tähän liittyvää pohdintaa tai mikä toimisi esimerkkinä?