Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 1
titleColorwhite

Tässä kaksi ongelmaa:

1. Geenitekniikalla voidaan poistaa perinnöllisiä sairauksia ja antaa sikiölle hyviä ominaisuuksia kasvattavia geenejä (paremmat lihakset, suotuisampi pituus). Kenellä on oikeus määritellä kuka saa tällaista hoitoa? Keneltä voidaan tällaiset toimenpiteet kieltää? Perustele.

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 2
titleColorwhite
 2. Potilas tuodaan ensiapupoliklinikalle vakavan auto-onnettomuuden uhrina. Verenhukka on suuri. Hänen henkensä on vaarassa. Potilas kuitenkin kieltäytyy verensiirrosta vedoten raamattuun (esim. 3 Moos 17: 14 "Älkää syökö minkään lihan verta - - - sillä kaiken lihan sielu on sen veri."). Mitä teet? Entä jos potilas tuodaan tiedottomana ja vain ounastellaan hänen tahtoaan eikä varmuutta saada?