Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 1
titleColorwhite

Tässä kaksi ongelmaa:

1. Geenitekniikalla voidaan poistaa perinnöllisiä sairauksia ja antaa sikiölle hyviä ominaisuuksia kasvattavia geenejä (paremmat lihakset, suotuisampi pituus). Kenellä on oikeus määritellä kuka saa tällaista hoitoa? Keneltä voidaan tällaiset toimenpiteet kieltää? Kun toisen maailmansodan saksalaisilta upseereilta tiedusteltiin, miksi he olivat tappaneet mm. juutalaisia keskitysleirissä, he vastasivat usein: Se oli käsky. Miten keskitysleirin johtajan olisi pitänyt menetellä? Perustele.

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 2
titleColorwhite
 2. Potilas tuodaan ensiapupoliklinikalle vakavan auto-onnettomuuden uhrina. Verenhukka on suuri. Hänen henkensä on vaarassa. Potilas kuitenkin kieltäytyy verensiirrosta vedoten raamattuun (esim. 3 Moos 17: 14 "Älkää syökö minkään lihan verta - - - sillä kaiken lihan sielu on sen veri."). Mitä teet? Entä jos potilas tuodaan tiedottomana ja vain ounastellaan hänen tahtoaan eikä varmuutta saada? 
Terveellä ihmisellä on täysi vastuu elämästään. Onko hänellä myös oikeus päättää kuolemastaan? Onko itsemurha vain ihmisen oma asia? Voiko sanoa, ettei sitä saa tehdä? Onko jokaisella oikeus itsemurhaan? Perustele.
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleNettisivu
titleColorwhite

Millä nettisivulla olisi tähän liittyvää pohdintaa tai mikä toimisi esimerkkinä?