Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 19.10.2019 Video releases

Image Added     
      
      

 

10.4.2019 Book release

 

A monograph "Että tietää missä on menossa. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja

...