Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohjelman keskusmuistissa oleva tieto tuhoutuu, kun koneesta sammutetaan virta. Jotta asiakirjaa, kuvaa, taulukkoa, jne. voidaan käyttää myöhemmin uudelleen, se on tallennettava tiedostoksi. On hyvä tallentaa tiedostoja myös muokkauksen aikana riittävän usein, jotta virhetilanteissa koneen jumiutuessa tai sähkökatkoksen yhteydessä ei menetettäisi jo tehtyä työtä.


Info
titleTiedostonimet

Tiedoston nimessä voi olla 250 merkkiä. Tämä merkkimäärä sisältää myös hakupolun eli tiedon tallennushakemistosta. Nimessä ei voi olla joitakin erikoismerkkejä, kuten *, ?. Ohjelma lisää automaattisesti nimeen tarkentimen (tunnisteosan, tiedostopääte), jonka avulla Windows osaa liittää tiedoston ja luontiohjelman toisiinsa.

Ensimmäinen tallennus

 Ensimmäisellä tallennuskerralla tiedostolle on annettava nimi. Siksi ohjelmat avaavat aina valintaikkunan "Tallenna nimellä" (Save As) riippumatta valitusta tallennuskomennosta.

 Napsauta työkalurivillä olevaa tallennuspainiketta (tämä painike löytyy kaikista sellaisista ohjelmista, joissa on työkalurivejä).

TAI
Valitse Tiedosto/Tallenna (File/Save) tai Tiedosto/Tallenna nimellä (File/Save As). Näytölle avautuu suunnilleen vieressä olevan kuvan näköinen valintaikkuna.


Useita versioita voidaan myös tallentaa eri paikkoihin, esimerkiksi varmuuskopion tallentaminen levykkeelle, muistitikulle.  
 
 Valitse vasemmassa reunassa olevasta tiedosto-rakenteesta paikka, johon haluat tiedoston tallennettavan. Tallennusasemaa tai hakemistoa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. 

 Tallennusikkunassa voi olla myös painike tai linkki New Folder, jolla luodaan uusi alihakemisto. Tällöin kirjoita tiedostolle nimi aktivoituvaan ruutuun. Tuplaklikkaa kansioita, jos haluat tallentaa tiedostosi siihen.
Tiedoston nimi –kohtaan anna tiedostollesi haluamasi nimi. Katso seuraavasta luvusta tarkemmin tiedostojen nimeämisestä.


Vaihda tarvittaessa tiedostotyyppi kohtaan Tallennusmuoto (Save as type).

 

Tiedoston tallentaminen samalla nimellä

Tiedosto voidaan tallentaa myös samalla nimellä talteen esimerkiksi työskentelyn aikana painamalla tallennuspainiketta tai pikapainikeyhdistelmällä CTRL+S. Tällöin tiedoston edellinen versio korvautuu automaattisesti uudella.

Tiedoston tallentaminen eri nimellä

Jos tallennettavasta tiedostosta tarvitaan useita eri versioita talteen tai halutaan tallentaa esimerkiksi varmistuksen takia myös toiseen paikkaan, valitse Tiedosto/Tallenna nimellä (File/Save As).


Näytölle avautuu sama valintaikkuna kuin ensimmäisellä tallennuskerralla. Nyt voit kirjoittaa tiedostolle uuden nimen ja uuden tallennuspaikan ruutuun Kohde (Save in). Uudella nimellä voit tallentaa tiedoston myös samaan tallennuspaikkaan alkuperäisen tiedoston kanssa. Alkuperäinen tiedosto säilyy koskemattomana, kun uusi versio tallennetaan eri nimellä tai toiseen paikkaan.