Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Windowsin apuohjelmat

Jokaisen käyttöjärjestelmän mukana tulee apuohjelmia, jotka löytyvät Käynnistä (Start)-valikosta Kaikki ohjelmat (All programms)/Accessories. Apuohjelmia ovat mm.


>> MIcrosoftin sivuilla Apuohjelmat