Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hakemistojen käsittelyyn liittyy tiettyjä käytäntöjä, joista seuraavassa hieman lisätietoja:

Jos hakemistossa on alihakemistoja, jotka eivät tällä hetkellä ole näkyvissä, hakemiston edessä on pieni vaalea nuoli, kuten alla olevassa kuvassa kansion CamStudio edessä.

Jos kaikki hakemiston alihakemistot ovat näkyvissä, hakemiston edellä on musta pieni nuoli, kuten kuvassa kansion kuvakaappaukset edessä.
Haluttaessa tarkastella tai sulkea hakemiston sisältämiä alihakemistoja, napsautetaan hakemiston edessä olevaa nuolta hiirellä.


Jos hakemisto ei sisällä alihakemistoja, sen edessä ei ole mitään merkkiä.