Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pikanäppäimet

Pikanäppäimet ovat kahden tai kolmen näppäimen yhdistelmiä, joita painamalla voi suorittaa erilaisia toimenpiteitä.

...