Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Seulasten merkittävimmät toimintamuodot ovat Tähtinäytännöt Jakokosken tähtitornilla sekä jäsenillat, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi jäsenet harrastavat CCD havaintotoimintaa, valokuvausta, laitteiden rakentelua yms. tähtitieteeseen liittyvää.

Yhdistyksen jäsenilloissa keskustellaan ajankohtaisista tähtitieteeseen liittyvistä asioista. Koosteet keskusteluista sekä muusta viimeaikaisesta toiminnasta vuosittain on esitetty alasivuilla.

Seulasten sporadinen jäsenlehti