Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Esimerkki auringonpilkusta, joka on noin Maapallon kokoinen. Suuremmissa pilkuissa erottuu jo kiikareiden kokoisella havaintovälineellä tumma umbra ja sitä ympäröivä vaaleampi penumba. Kuva: Soini Soininen.

Image Modified

Osittainen auringonpimennys kuvattuna kaukoputken läpi 20.3.2015. Kuva: Jani Silvennoinen. 

...