Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

Panel

CROSSLING-verkoston keskeisenä toimintaperiaatteena on tutkijoiden välisen vuoropuhelun edistäminen, jatko-opiskelun tukeminen, verkoston jäsenten tasaveroisuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja jaettu asiantuntijuus.

The central principles in the activity of CROSSLING are: promoting dialogue between researchers, supporting postgraduate studies, equality among network members, communality, openness and shared expertise.

...

CROSSLING-hankkeen kolmivuotinen rahoituskausi päättyy ja hanke järjestää sen kunniaksi päätösseminaarin 12. joulukuuta. Hankkeessa on yhdistetty eri tutkimussuuntauksia, ja myös päätösseminaari on monitieteinen ja monikielinen.

Seminaari on samalla osa KIELTOn tutkimussseminaaria: esitelmiä kuuntelemalla ohjelman jatko-opiskelijat voivat tutustua kielikontakteja koskevaan kieli- ja käännöstieteelliseen tutkimukseen.

The final seminar of the CROSSLING project will take place in 12 December. In line with the project, the seminar will be multidisciplinary and multilingual.

The seminar is also a part of the research seminar of the doctoral programme KIELTO. It will give an introduction to research on language contacts from the perspectives of linguistics and translation studies.

Seminaarin alustava ohjelma on seuraava: / The preliminary programme is the following:

...