Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CROSSLING on uusi poikkitieteellinen tutkimusverkosto. Se perustettiin keväällä 2011 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, ja siihen kuuluu Itä-suomen yliopiston tutkijoita monista eri oppiaineista. Verkoston tutkijat pyrkivät yhdistämään tutkimuksessaan ja keskusteluissaan ennakkoluulottomasti ja poikkitieteellisesti muun muassa kielikontaktitutkimuksen, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmia. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin näiden tieteenalojen näkökulmat, aineistot, tutkimustulokset ja menetelmät ovat sovellettavissa toisille aloille ja millaisia uusia tutkimuskysymyksiä herää, kun käytetään hyödyksi toisten tutkimusalojen näkökulmia.

CROSSLINGin toimintaa rahoittaa vuonna 2012 ja 2013 Koneen rahoittaa vuosina 2012-2014 Koneen säätiö  (http://www.koneensaatio.fi/).

...

The activities of CROSSLING are funded in 2012-2013 2014 by the Kone foundation (http://www.koneensaatio.fi/en/).