Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hillberg, Sanna (2013): ’Relativization in Scots and Scottish English: past and present’. Teoksessa Tirkkonen J-M. & E. Anttikoski (toim.). Proceedings of the 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Joensuu: Kopijyvä Oy, 289--296. http://epublications.uef.fi/series/1798-565X/

Hillberg, Sanna (2014): Kirja-arvio ‘Kielen kompleksisuudesta.[Bernd Kortmann & Benedikt Szmrecsanyi (toim.): Linguistic complexity. Second language acquisition, indigenization, contact]’ Virittäjä 3, 453–457.

Hillberg, S., Kok, M., Lehtinen, M., Massinen, H. & Uusitupa, M. (2014): ’Mitä on kieli? – Kielten ja tutkimussuuntien rajapinnoilla CROSSLING-symposiumissa’. Virittäjä 3, 435–440.

Kaivapalu, Annekatrin - Muikku-Werner, Pirkko 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta? – Pirkko Muikku-Wernert & Maria-Maren Sepper (toim./eds.), Lähivertailuja 20, 68--97.

...

Gilquin, Gaëtanelle & Meriläinen, Lea (2012) ”Combining learner English and World Englishes perspectives: The case of embedded inversion”. Paper presented at The 22ndAnnual Conference of the European Second Language Association (EUROSLA). Poznan, Poland, 6--8 September 2012.

Hillberg, Sanna (2012): Relativisation in written Scottish Standard English: a corpus-based study. Workshop on Corpus Methods in the Analysis of Language Data, Tampere, 19–20.11.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Non-restrictive relativiser that: truth or fable? Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster Triennial Conference, Aberdeen, Skotlanti, 18.–20.7.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Non-restrictive relativiser that: truth or fable? Langnet seminaari, Uppsala, Ruotsi, 7.–9.6.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Relativisation and the type of antecedent in Standard Scottish English. Northern Englishes Workshop 5, Nottingham, Iso-Britannia, 2.–4.4.2012.

Hillberg, Sanna (2013): Visiting Scottish Relatives. Changing English: Contacts and Variation, Helsinki, 10.--12–12.6.2013

Hillberg, Sanna (2013): English in Scotland: a corpus-based study on relativisation. 1st ISLE (Post-)Doctoral Spring School ”Englishes in a Multilingual World: New Dynamics of Variation, Contact and Change. Freiburg, Saksa, 15.4.--19–19.4.2013.

Hillberg, Sanna (2013): Scotland – Languages in Contact. CROSSLING symposium: Language contacts at the crossroads of disciplines, Joensuu, 28 28.2.--1–1.3.2013.

Hillberg, Sanna (20122013): Relativisation in written Scottish Standard English: a corpus-based study. Workshop on Corpus Methods in the Analysis of Language Data, Tampere, 19--20.11.2012. Visiting Scottish Relatives. Changing English: Contacts and Variation, Helsinki, 10.–12.6.2013

Hillberg, Sanna (20122013): Non-restrictive relativiser that_: truth or fable?_ Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster Triennial Conference, Aberdeen, Skotlanti, 18.--20.7.2012.Hillberg, Sanna (2012): Non-restrictive relativiser that_: truth or fable?_ Langnet seminaari, Uppsala, Ruotsi, 7.--9.6.2012.Scots/Scottish English Continuum: Developments in Relativization Strategies from Early Scots to Present-day Scottish Standard English. ICE-Scotland workshop, Westfälische Wilhelms-University of Münster, Saksa, 18.–19.11.2013

Hillberg, Sanna (20122014): Relativisation and the type of antecedent in Standard Scottish English. Northern Englishes Workshop 5, Nottingham, Iso-Britannia, 2.--4.4.2012 Scottish Identities Reflected in Scottish Standard English Syntax? International Conference on Northern British English, Rouen, Ranska: 12.–13.5.2014.

Hillberg, Sanna - Kermer, Franka - Kok, Maria - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Lehtinen, Marjatta - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko - Paulasto, Heli - Penttilä, Esa - Piironen, Laura - Riionheimo, Helka (2012): CROSSLING - Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität Berlin.

...