Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kok, Maria (2012): Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen opetuskäytänteiden ergonomiasta S2-opetuksessa. Lähivõrdlusi -- Lähivertailuja 22 s. 101--130. Tallin: Eesri rakenduslingvistika Ühing.

Kok, Maria: Borrowing Metalanguage: Finnish Past Tense Terminology in Grammar Descriptions and Teaching. Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 2014. In Paulasto, Heli, Meriläinen, Lea, Riionheimo, Helka & Maria Kok, eds. (2014) Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kolehmainen, Leena (2011): Variierende Tendenzen in der Übersetzung der dritten Person Singular. Ein Beitrag zur Erforschung der Universalienhypothesen der Translation. -- trans-kom, Journal of Translation and Technical Communication Research 4: 2, 112-136. http://www.trans-kom.eu/index.html.

...

Kok, Maria (2013): Pään syöttäminen. Kontekstispesifinen refleksiivikonstruktio itäisessä itämerensuomessa. XL Kielitieteen päivät, Tampere 2.44.5.2013. 

Kok, Maria (2013): Itämerensuomen partikkelistunut itse-sana. Itämerensuomalaiset kielet kartalla, Võro instituut 24.10.-26.10.2013

Kok, Maria (2013): Samanviitteinen lauseen subjektin kanssa - Itse-pronominista, sen refleksiivisyydestä ja refleksiivisyyden lajeista. Murteet, syntaksi ja referenssi; tutkijatapaaminen, Helsinki 8.11.2013

Kok, Maria (2013): Itse-sana, merkitys, historia ja käyttö. Vierailuluento, FINKA-hankkeen opettajavierailu Petroskoin yliopistossa 12.- 15.05.2014.

Kok, Maria (2014): The Finnic itse as an uninflected adverb or an emphatic word. On the Border of Language and Dialect/FINKA, University of Eastern Finland, Joensuu 4.6.-6.6.2014

Kok, Maria (2014): The Finnic itse as an uninflected adverb or an emphatic word. Methods IV (Methods in Dialectology), University of Groningen 11.8.-15.8.2014

Kok, Maria (2014): Metakieltä lainaamassa - Borrowing Metalanguage. Crossling-päätösseminaari, University of Eastern Finland, Joensuu12.12.2014,

Kolehmainen, Leena (2011): Käännöstiede ja kontaktilingvistiikka kohtaavat. Kielitieteen päivät (Annual Finnish Conference of Linguistics), Joensuu 25.--27.5.2011.

...