Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Luennot ja harjoitukset: Pekka Kilpeläinen
  • Oracle-harjoitukset: Maija Marttila Marttila-Kontio 
Kurssipalaute

Kurssilla käytetään WebOODIn palautejärjestelmää. Kysely avautuu kurssin päättyessä.

...