Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Kun kirjoitat www-sivun tai sähköpostiosoitteen dian tekstiosaan ja lisäät välin tai rivinvaihdon, ohjelma tekee siitä automaattisesti linkin.

Table of Contents

Hyperlinkin luominen sanaan

Hyperlinkin avulla diaesityksestä voidaan luoda siirtymä esimerkiksi aiemmin luotuun toiseen diaesitykseen, Web-sivulle tai Word-asiakirjaan. Huomaa kuitenkin, että linkin toiminta edellyttää, että ko. asiakirja (esim. toinen diaesitys) on saatavilla ja että tietokoneessasi on tuon asiakirjan avaamiseen tarvittava ohjelmisto. Voit siis halutessasi luoda hyperlinkin Microsoft Excel -kaavioon ja tarjota näin lisätietoja aiheesta (esim. seminaariesitykset).

Voit lisätä hyperlinkin mihin tahansa tekstiin tai objektiin, kuten muotoon, taulukkoon, kaavioon tai kuvaan ja linkittää sen haluamaasi sijaintiin niin, että linkki aktivoituu napsauttaessasi objektia tai pitäessäsi hiiren osoitinta sen päällä. Jos muodon sisällä on tekstiä, voit muodostaa erilliset hyperlinkit muodolle ja tekstille. Diaesityksessä näkyy lisätyn hyperlinkin merkkinä alleviivaus ja esityksen väreistä poikkeava värisävy.
Hyperlinkki lisätään valitsemalla (maalaamalla hiirellä) ensin joko teksti tai muu objekti (esim. yksittäinen sana). Paina hiiren kakkosnappia ja valitse Hyperlinkki (/Hyperlink), jolloin avautuu hyperlinkin määrittely ikkuna. Ikkunan vasemmassa reunassa määritellään linkin sijainti (kuva alla):

  1. Aiemmin luotu tiedosto tai Web-sivu tarkoittaa esimerkiksi toista PowerPoint -tiedostoa tai Word-tiedostoa joko nykyisessä kansiossa tai muissa koneen kansioissa.
  2. Kohta tässä tiedostossa tarkoittaa avoinna olevaa PowerPoint -tiedostoa (tiedoston sisäinen linkki). Eli valitse vain haluttu linkitettävä dia.
  3. Luo uusi tiedosto antaa mahdollisuuden luoda linkki uuteen PowerPoint -tiedostoon.
  4. Sähköpostiosoite kohdasta voidaan luoda linkki tiettyyn sähköpostiosoitteeseen.Hyperlinkin lisäys-ikkuna.

Jos haluat toteuttaa linkin Web-sivulle, kirjoita haluamasi www-osoite Osoite (Address) -riville.

Kun hyperlinkin kohteeksi valitaan toinen diaesitys, valintaikkunassa näkyy Kirjanmerkki (Bookmark) -painike. Painikkeella avautuvassa valintaikkunassa näytetään kohteena olevan diaesityksen diojen tiedot samalla tavalla kuin määriteltäessä hyperlinkkiä samaan tiedostoon.


Jos haluat korjata hyperlinkkiä tai poistaa sen, sijoita tekstikohdistin linkkiin tai valitse teksti ja avaa pikavalikko. Muokkaa hyperlinkkiä (Edit Hyperlink) avaa valintaikkunan, jossa voit esim. vaihtaa linkin. Poista hyperlinkki/Remove Link -komennolla linkkimääritys poistetaan.

Tip

Jos hyperlinkin alle tulee punainen viiva (mikä tarkoittaa, että oikoluku ei tunnista sitä), napsauta osoitetta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten Ohita kaikki/Ignore all.

 Hyperlinkin värin muuttaminen

Hyperlinkin väri on automaattisesti sininen, kuten websivuillakin. Aina sininen väri ei taustasta erotu, jolloin sen hyperlinkin väriä täytyy muuttaa. Värin muokkaamiseen pääset Rakenne/värit -valikon kautta. Värit valikosta löytyy alaosasta luo uudet teeman värit - valikkopainike, josta avautuu värin muotoiluikkuna. Saman värinmuutos-ikkunan kautta voit muokata muitakin esityksesi tekstivärejä, jolloin muutokset tulevat voimaan kaikkiin niihin teksteihin välittömästi. Alla olevassa kuvassa näet vahvistettuna hyperlinkin muokkaamiskohdan.

Hyperlinkin poistaminen

Jos haluat poistaa hyperlinkki-toiminnon:

a) valitse linkkiteksti ja valitse ylävalikosta Lisää Hyperlinkki/Insert hyperlink ja sieltä valitse Poista Linkki/Remove hyperlink

b) valitse linkkiteksti ja valitse hiiren kakkospainikkeella Poista Linkki/Remove hyperlink.  HUOM. Jos ohjelma ei tunnista sanaa, niin sinun pitää ensin valita ohita, jonka jälkeen vasta tulee linkin poistomahdollisuus esiin.