Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mitä uutta UEF-wikissä päivityksen (vs. 5.6.6) jälkeen?

Tälle sivulle listataan ominaisuudet, jotka ovat muuttuneet edellisestä versiosta (5.4.4) tai ovat uusia.

Päivitys asennetaan viikolla 11 maaliskuussa.syksyllä 2015